Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Jurowczyk"

Zachowania konsumenckie kobiet i mężczyzn DOI:10.15199/65.2018.1.3


  Zmiany procesu zakupowego Polek i Polaków miały swój początek w 1988 r. po zmianach gospodarczych oraz przemianach politycznych rok później, kiedy nastąpił dynamiczny rozwój handlu detalicznego. Skończyły się bowiem problemy z zaopatrzeniem w podstawowe produkty, a konsumenci mogli wybierać spośród bogatej oferty dostępnego asortymentu w każdej kategorii produktowej. Dostępność i podaż produktów w punktach sprzedaży oraz w internecie zaostrzyła konkurencję pomiędzy producentami, dostawcami i sieciami handlowymi. Zaostrzyła się też walka o klienta. Ostatnie trzydzieści lat to okres ciągłych zmian zachowań konsumenckich i rosnącej świadomości konsumenckiej. Konsumenci nabywali i ciągle nabywają kolejne doświadczenia zakupowe. Są coraz lepiej poinformowani, m.in. dzięki dostępowi do internetu, przez co gusta i preferencje konsumentów niezwykle szybko się zmieniają. Zmienia się także proces zakupowy. Powoduje to konieczność stałego badania zachowań konsumentów w celu identyfikacji oraz zrozumienia ich potrzeb, motywów i gustów oraz kształtowania i dostosowywania strategii sprzedaży w miejscu zakupu do zmieniających się warunków i oczekiwań. Poznanie współczesnych konsumentów jest niezbędne do efektywnego zarządzania kategorią produktów, a tym samym do maksymalizacji zysków producentów i sieci handlowych. W artykule opisano wybrane uwarunkowania zachowań konsumentów oraz przedstawiono wybrane wyniki badań własnych. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ konsumentów Zachowania konsumentów są uwarunkowane wieloma czynnikami, a ich systematyka może być dokonana z uwzględnieniem wielu kryteriów i zależnie od jej celów. Uwzględniając kompletność czynników i konsekwencje ich podziału, należy wyróżnić czynniki obiektywne i subiektywne. Czynniki obiektywne mają charakter zewnętrzny i wewnętrzny oraz ekonomiczny i pozaekonomiczny. Między działaniem czynników obiektywnych a momentem podjęcia decyzji przez konsumenta zaznacza się wpływ czynników subi[...]

 Strona 1