Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław J. Cieślicki"

Zastosowanie ozonu w produkcji bezpiecznej żywności DOI:


  Zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technologii przetwarzania żywności oraz różnych metod utrwalania nie wyeliminowało zatruć wywołanych przez patogeny znajdujące się w żywności. Przykładem są doniesienia o licznych zachorowaniach na listeriozę, chorobę wywołaną przez Listeria monocytogenes. Według Departamentu Zdrowia Republiki Południowej Afryki w wyniku epidemii w tym kraju niemal 1000 osób zachorowało, a prawie 200 zmarło. Jako źródło patogenu wskazuje się wędlinę [33]. W Australii ogłoszono epidemię wywołaną przez tę samą bakterię, ale zakażenie zostało spowodowane spożyciem kantalupy [28]. Natomiast w Europie potwierdzają się przypuszczenia, że zachorowania na listeriozę są związane ze spożyciem mrożonej kukurydzy [14]. W świetle tego typu doniesień należy rozważyć i zastosować jeszcze skuteczniejsze metody zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zgodnie z prawem żywnościowym za bezpieczeństwo żywności odpowiada producent wprowadzający ją do obrotu. Produkcję bezpiecznej żywności ułatwiają producentowi: wdrożenie i stosowanie Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Produkcyjnej (GMP) oraz systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontrolnego (HACCP) [21]. Jednak niezbędne jest także zastosowanie specyficznej techniki utrwalania lub dodatek substancji konserwujących do produktu, które inaktywują mikroorganizmy lub ograniczą ich rozwój do akceptowanego poziomu. Interesujące jest zastosowanie ozonu (O3), zarówno w postaci gazowej, jak i rozpuszczonego w wodzie, do dezynfekcji i utrwalania w przemyśle spożywczym (rysunek). Prace badawcze opisane w literaturze, zwłaszcza zagranicznej, wskazują na dużą skuteczność O3 i brak pozostałości chemicznych tego związku w produkcie [8, 10, 13, 15, 29]. ZASTOSOWANIE OZONU w przemyśle spożywczym Wykorzystanie ozonu w przemyśle spożywczym wymaga rozważnego i dogłębnego przebadania kilku kwestii, np. uregulowania statusu prawnego m.in. w Polsce i Unii Europejskiej. Z[...]

 Strona 1