Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY DĄBROWSKI"

NUMERYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ TYLNEGO TRÓJKĄTA RAMY ROWEROWEJ Z AMORTYZATOREM PODDANEGO OBCIĄŻENIU STATYCZNEMU DOI:10.15199/67.2018.7.2


  Badanie działania urządzeń, narzędzi i ich poszczególnych komponentów jest jednym z najważniejszych etapów ich projektowania. Można to uzyskać zarówno poprzez fizyczne eksperymenty z modelami fizycznymi, jak również przy użyciu odpowiedniego oprogramowania i modelu numerycznego. Ta druga metoda pozwala na stosunkowo szybką i tanią analizę każdego elementu i urządzenia jako całości, bez konieczności stosowania uciążliwych metod, takich jak elastooptyka czy wizjoplastyczność. Co więcej, przy zastosowaniu właściwych modeli numerycznych wyniki uzyskane za pomocą badań fizycznych i numerycznych są bardzo zbliżone [8, 11]. Pozwala to m.in. na przewidzenie poziomu sił w procesach oraz naprężeń i odkształceń elementów. Metody numeryczne mają szeroki zakres zastosowań w badaniach technologicznych i przemysłowych. W pracy [5] wykorzystano numeryczne analizy w celu przewidzenia właściwości mechanicznych grafenu. Roy i inni [12] opracowali numeryczną symulację, jako metodę zamienną w stosunku do rzeczywistych prób pomiaru pełnej korozji rur. Ponadto, wykorzystano je do zbadania wpływu różnych parametrów na awarię rur, z dobrą zgodnością z wynikami rzeczywistych testów. Podobne testy zostały przedstawione również w pracy [10], w której autorzy przeprowadzili numeryczne badanie wpływu lokalnej korozji na wytrzymałość elementów pod obciążeniem ściskającym. Z kolei, w pracy [9] wykorzystano metodę elementów skończonych (MES) do określenia deformacji, rozkładów naprężeń i odkształceń w obszarach, w których wystąpiły wady, takie jak pęknięcia. Pokazuje to, że czasochłonne testy na rzeczywistych modelach i ich poszczególnych elementach mogą zostać zastąpione analizami numerycznymi. Ważne jest, aby podczas prowadzenia tego rodzaju JERZY DĄBROWSKI PAWEŁ MARCZAK 6 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 7 analizy wybrać najbardziej odpowiednią metodę obliczania, model opisujący materiał, geometrię i fizyczne cechy procesu. Rowery, jako środek transportu, [...]

 Strona 1