Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Mostowy"

Analiza CFD przepływu gazu ziemnego w rurze wysokiego ciśnienia z zakłóceniem w postaci annubary DOI:10.15199/17.2018.6.2


  Na całym świecie, każdego dnia transportowane są miliony metrów sześciennych gazu ziemnego. Dla przykładu w Polsce (w 2015 r.) konsumpcja gazu ziemnego wyniosła 16,7 mld m3, a w Niemczech 74,6 mld m3 [1]. Wielkości te pokazują jak istotna jest niezawodność i dokładność przyrządów pomiarowych, ponieważ błędy popełnione na etapie pomiarów mogą mieć poważne skutki fi nansowe. W przemyśle stosowane są różnego typu gazomierze. Najpopularniejsze z nich to [7]: - gazomierze miechowe; - gazomierze rotorowe; - gazomierze turbinowe; - przepływomierze wirowe typu Vortex; - przepływomierze zwężkowe. Należy zaznaczyć, że przepływomierze te służą do pomiaru wydatku objętościowego υ· (m3/s), a nie wydatku masowego m· (kg/s). Do pomiaru wydatku masowego służą na przykład: - przepływomierze typu "hotwire"; - przepływomierze Coriolisa. Są one jednak rzadziej stosowane w przemyśle. Niestety niektóre z przyrządów pomiarowych mogą ulec uszkodzeniu podczas pracy w określonych warunkach. Dzieje się tak np. w przypadku przepływomierzy typu annubar. Pomimo tej niedogodności są one atrakcyjne, ponieważ powodują mniejsze zakłócenie przepływu niż klasyczne przepływomierze zwężkowe. Niniejsza praca ma na celu zbadanie wpływu przepływu gazu w rurze na trwałość elementu pomiarowego w postaci annubary. *) Mgr inż. Mateusz Mostowy, dr inż. Daniel Gerwatowski - SGT EuRoPol GAZ s.a., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, e-mail: mateusz.mostowy@europolgaz. com.pl, daniel.gerwatowski@europolgaz.com.pl Analiza CFD przepływu gazu ziemnego w rurze wysokiego ciśnienia z zakłóceniem w postaci annubary CFD analysis of natural gas fl ow in high-pressure pipeline with an annubar obstacle Mateusz Mostowy, Daniel Gerwatowski*) Rys. 1. Przepływomierz annubar - Model 3095MFAMass ProBar fi rmy Emerson [11] Fig. 1. Annubar flowmeter - Model 3095MFAMass ProBar by Emerson [11] 208 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2018 Autorzy założyli, że przepł[...]

 Strona 1