Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Mitosek"

Wojciech Majewski: 2017 ROK RZEKI WISŁY - Wisła i jej dorzecze. Zagospodarowanie hydrotechniczne i wykorzystanie gospodarcze. Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

Decyzją Sejmu RP 2017 r. został ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły. Uchwała Sejmu upamiętniała pierwszy wolny spływ Wisłą, który odbył się 550 lat temu. Na mocy pokoju toruńskiego zawartego w 1466 r. między Polską a zakonem krzyżackim Wisła od źródeł do jej ujścia znalazła się pod panowaniem Polski. Zniesione zostały wszelkie ograniczenia żeglugi na Wiśle, trwające do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Był to okres gospodarczej świetności Wisły. Do czasu rozbiorów Wisła była najbardziej użeglownioną rzeką Europy, wyprzedzając pod tym względem Ren, Dunaj czy Sekwanę. P[...]

 Strona 1