Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Szczepan Figiel"

Żywnościowe innowacje produktowe DOI:10.15199/65.2018.4.2


  Popyt na żywność, zwłaszcza w krajach zamożniejszych, w coraz mniejszym stopniu może być traktowany tylko jako funkcja cen, dochodów i populacji konsumentów. Od pewnego czasu narasta znaczenie jakościowych atrybutów produktów żywnościowych, będących źródłem użyteczności dla konsumenta, takich jak wartość odżywcza, bezpieczeństwo oraz wygoda konsumpcji, miejsce wytworzenia, wpływ na środowisko, proces wytwarzania czy zastosowane nakłady [1]. Co więcej, popyt na żywność powinien być postrzegany przez pryzmat zróżnicowania elastyczności dochodowej popytu na określone atrybuty. Innymi słowy wraz ze wzrostem dochodów popyt na pożądane przez konsumentów atrybuty produktów żywnościowych będzie większy niż na te uznawane za mało atrakcyjne lub wręcz szkodliwe. Wyzwaniem dla producentów żywności jest kształtowanie oferty rynkowej zgodnie z preferencjami konsumentów oraz ich oczekiwaniami wobec atrybutów tych produktów. Aby sprostać takim wyzwaniom, producenci żywności podejmują działania polegające m.in. na wprowadzaniu innowacji produktowych formujących trendy o charakterze podażowym [11]. W rezultacie wprowadzane w przemyśle spożywczym innowacje, niezależnie od ich rodzaju i charakteru, znajdują bezpośrednie lub pośrednie odzwierciedlenie w ofercie produktów żywnościowych dostępnych na różnych rynkach. Popyt na żywność powinien być postrzegany przez pryzmat zróżnicowania elastyczności dochodowej popytu na określone atrybuty produktów, którą można scharakteryzować następująco [10]: ??kalorie - elastyczność bliska zeru/ujemna dla wielu konsumentów; ??tłuszcz i cholesterol - elastyczność, niska/wysoce ujemna dla wielu konsumentów; ??wartość odżywcza i zdrowotna - elastyczność dodatnia/ /wysoka dla wielu konsumentów; ??wygoda - elastyczność na ogół wysoka/bardzo wysoka dla części konsumentów; ??zróżnicowanie i wybór - elastyczność wysoka; ??bezpieczeństwo konsumpcji - elastyczność wysoka; ??ekologiczność - elastyczność wysoka, szc[...]

 Strona 1