Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz KOLASA"

Traction group drive fed by an inverter with reduced switching frequency DOI:10.12915/pe.2014.06.05

Czytaj za darmo! »

The article presents a concept of the control algorithm for the traction group drive consisting of two cage induction motors supplied from the common inverter, which could operate with reduced switching frequency and the result of its testing on a physical model in the laboratory. These tests were conducted on a specially constructed bench, simulating in laboratory scale the true nature of phenomena accompanying the passage of the wheels through the rail crossing, associated with an abrupt change in the angular velocity of the wheels belonging to the same group drive. (Trakcyjny napęd grupowy zasilany z falownika, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń). Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu sterowania dla grupowego napędu trakcyjnego składającego się z dwóch klatkowych silników indukcyjnych zasilanych ze wspólnego falownika, mogącego pracować z obniżoną częstotliwością przełączeń i wyniki badań jego fizycznego modelu laboratoryjnego. Badania przeprowadzono na specjalnie zbudowanym stanowisku pozwalającym odtworzyć w warunkach laboratoryjnych rzeczywisty charakter zjawisk towarzyszących przejazdowi kół pojazdu szynowego przez połączenia torowisk, wiążących się z raptowną zmianą prędkości kątowej kół należących do tego samego napędu grupowego. Keywords: asynchronous group drive, mixed vector-scalar control, improved current control, low switching frequency. Słowa kluczowe: asynchroniczny napęd grupowy, mieszane sterowanie wektorowo-skalarne, ulepszona regulacja prądu, niska częstotliwość przełączeń. doi:10.12915/pe.2014.06.05 Introduction Most of the modern traction drives use the induction motors which are fed by the voltage inverters. The group drive concept is presented in Fig.1. In general the control system is responsible for realization of the torque set-point where working conditions like traction voltage, motor speeds and currents are the input signals. The high level system calculates the output [...]

 Strona 1