Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ihor Dzioba"

Wytrzymałość i odporność na pękanie złączy z niskowęglowych stali ferrytycznych spawanych laserowo DOI:10.15199/148.2016.6.1


  Strength and fracture toughness of the laser welded joints of lowcarbon ferritic steels Spawanie elementów stalowych ma duże znaczenie w produkcji różnego rodzaju elementów i konstrukcji. Złącza spawane i elementy jednorodne pracują w warunkach statycznych i zmiennych obciążeń oraz temperatur. Jakość spoin często decyduje o wytrzymałości całej konstrukcji. Obecnie większość połączeń spawanych wykonywana jest metodami tradycyjnymi - palnikami łukowymi lub plazmowymi (MIG/MAG lub TIG lub hybrydowe) [1]. Rozwój naukowy i technologiczny w ostatnim dziesięcioleciu przyczynił się do wzrastającego wykorzystania laserów do spawania elementów konstrukcyjnych [1, 2]. Jest to technologia nowa, której wprowadzenie, zamiast tradycyjnych MIG/MAG czy TIG, wymaga dokładnych badań właściwości mechanicznych materiału złączy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań złączy spawanych laserowo, w których materiałami rodzimymi były stale 16Mo3 i S960QC. Są to stale niskowęglowe o osnowie ferrytycznej, które różnią się budową mikrostruktury i poziomem charakterystyk wytrzymałościowych. Wykonując połączenie spawane, zawsze dąży się do tego, aby wytrzymałość złącza była nie niższa niż materiału rodzimego, ponieważ dzięki temu można w pełni efektywnie wykorzystać materiał rodzimy. Podczas spawania tradycyjnymi technologiami stali niskowytrzymałych o mikrostrukturze ferrytyczno-perlitycznej, w materiale spoiny MS i strefy wpływu ciepła SWC powstają mikrostruktury, dla których poziom charakterystyk wytrzymałości jest wyższy od poziomu charakterystyk uzyskanych dla materiału rodzimego MR. Natomiast podczas spawania elementów z wysokowytrzymałych stali o mikrostrukturze bainitu-martenzytu powstaje problem zarówno z doborem spoiwa, jak i odpowiedniego reżymu technologicznego, które zapewniłyby należyty poziom wytrzymałości złącza [3]. Ponieważ technologia spawania laserowego jest mniej energochłonna - pozwala na uzyskanie złącza o lepszej wytr[...]

The methods for determining the CTOD at crack initiation DOI:10.15199/28.2018.3.5


  The process of subcritical crack growth under a monotonically increasing load in an elastic-plastic material comprises three stages — crack tip blunting, subcritical crack initiation and crack propagation [1]. Determination the moment of initial subcritical crack in components (or specimens) under loading is problematic. A lot of attention has been devoted to predicting the critical value of fracture toughness in elastic-plastic materials in fracture mechanics tasks. A some of methods have been developed and standardized in relevant specifications, with the most popular being based on the critical value of J-integral — JIC, or on the critical value of crack tip opening, δTC [2]. These quantities define the fracture toughness of a material at a chosen point when the average value of subcritical crack growth is 0.2 mm. The fracture toughness at subcritical crack initiation can be determined by measuring the geometry of the blunted crack tip, as proposed by Shih [3] (Fig. 1). The blunting of a primary sharp crack tip proceeds until subcritical crack initiation, and the radius of the blunted crack is dependent on the strength and plastic properties of the material. The assumptions of Shih’s model can be used for calculation of the crack tip opening displacement at crack initiation by measuring the stretch zone width (SZW), ΔaSZWi: dTi = 2∙ΔaSZWi (1) The blunting crack tip at moment according to start subcrack are shown in Figure 1. The view presented the situation in a axis plane of single edge notched bend specimen (SENB) which loading was stopped at subcritical crack initiation moment. The photography was made by scanning electron microscope (SEM). Shih proposed the relationship for calculating the J-integral value from the CTOD according to formula [3]: J = (σY/dn)∙δT (2) where: dn - function dependent on the strength properties of the material and on the stress state ahea[...]

 Strona 1