Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MATTHIAS WANNER"

European Coatings Congress

Czytaj za darmo! »

W dniach 30.03.-01.04.2009 r. odbył się w Norymberdze coroczny Europejski Kongres Powłokowy. Kongres ten organizowany jest dla specjalistów z dziedziny badań naukowych, rozwoju i zastosowań środków powłokowych i jest źródłem najnowszych informacji dotyczących surowców, formułowania i technologii produkcji powłok ochronnych, farb drukarskich, klejów oraz chemikaliów budowlanych. Tegoroczny kongres, na którym wygłoszono ponad 160 referatów pokazał, w jakim stopniu postęp naukowy i techniczny może przyczynić się do rozwoju nowych wielofunkcyjnych, ekologicznych i odpornych na wielorakie narażenia powłok ochronnych. Referaty zostały wygłoszone w następujących sesjach tematycznych: "Dzisiejsza nauka a przyszłe powłoki", - prezentującej najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie pol[...]

A new accelerated test for the evaluation of the protective properties of coatings

Czytaj za darmo! »

Weathering of coatings by natural conditions at climatically different locations provides reliable data on the protective properties of coatings, it is however very time and cost consuming and non-practical for a quick evaluation of coatings. A number of diverse short time tests are therefore in usage by the development and optimization of new protective coatings. The most important requirements on such tests are the appropriate loading conditions, a sensitive quantitative detection of the coating deterioration, a short test duration as well as a good correlation with a natural weathering and a long term performance of coatings. By the development of a new short time test, we tried to fulfi l these requirements as good as possible. For the accelerated aging of coatings we used the concept of the forced internal stress, induced by a thermal cycling, combined with an electrolytic, chemical or UV loading. By this kind of aging/loading both the natural weathering conditions and the standard laboratory tests can be simulated and performed at a shorter time. For the detection of the protection loss the impedance spectroscopy and the scanning Kelvin probe were chosen. Specifi c parameters from this kind of detection provide quantitative criteria for the quantitative evaluation of the protective properties of coatings in the early stages of their testing. Keywords: electrochemical impedance spectroscopy, scanning Kelvin probe, accelerated loading, internal stresses Nowa przyspieszona metoda oceny ochronnych właściwości powłok Badania odporności powłok na czynniki atmosferyczne na stacjach terenowych w różnych warunkach klimatycznych dostarczają wiarygodnych danych na temat ochronnych właściwości powłok, jest to jednak metoda czasochłonna i kosztowna, w związku z tym niepraktyczna do szybkiej oceny powłok. W przypadku optymalizacji i opracowywania nowych wyrobów lakierowych używa się więc wielu różnorodnych metod badań przyspieszonych. N[...]

Novel experimental setup for the determination of the photocatalytic stability and activity of pigments and coatings

Czytaj za darmo! »

In the past photoactive pigments have been surface passivated to reduce the photoactivity and thereby to avoid chalking. In new applications highly photoactive types of these pigments are used on glass or ceramic substrates for self cleaning and pollution reduction purposes. This initiated attempts to develop photoactivity test devices. In this contribution a test chamber method is presented [...]

 Strona 1