Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz WOLSKI"

Opracowanie aplikacji webowej do aproksymacji krzywych umocnienia DOI:10.15199/24.2018.4.2


  Wprowadzenie. Najpopularniejsze i wykorzystywane w przemyśle właściwości mechaniczne materiałów określa się w badaniach mechanicznych, takich jak próby rozciągania i ściskania, a także w bardziej zaawansowanych eksperymentach wykorzystujących cyfrową korelację obrazu lub ekstensometry [1]. Jedną z najważniejszych właściwości materiału wyznaczoną podczas testów mechanicznych jest granica plastyczności i naprężenie graniczne, które opisują przydatność materiału do zastosowania inżynierskiego [2- 3]. Inne parametry, które wpływają na krzywe umocnienia materiału, takie jak współczynnik tarcia, początkowy stan naprężenia i wstępne ogrzewanie, mogą być identyfikowane za pomocą analizy odwrotnej [4]. Równania konstytutywne można podzielić na cztery grupy: sprężyste, lepko-sprężyste, plastyczne i lepko-plastyczne. Typowe podejście do identyfikacji parametrów równań konstytutywnych ma wiele wad, na przykład konieczność obróbki dużych zbiorów danych, a zatem istnieje konieczność zastosowania metod eksploracji danych. Etapy wymagane do pokonania w celu dokonania identyfikacji parametrów równań reologicznych można wykonać w dedykowanym oprogramowaniu komercyjnym dodawanym do maszyn do testowania materiałów, jak i za pomocą desktopowych aplikacji komputerowych (na przykład Excel, Origin, Statistica itp.) [5]. Identyfikacja równań konstytutywnych materiałów stosowanych w przemyśle odbywa się zwykle za pomocą metody odwrotnej z określonymi funkcjami celu i algorytmami optymalizacyjnymi. Metody optymalizacji można pogrupować na metody gradientowe i metody bez wprowadzania pochodnych, tzw. metody bezpośrednie. Zagadnienia identyfikacji parametrów reologicznych w przemyśle są często rozwiązywane za pomocą metod bezpośrednich, ponieważ rzadko jest możliwe obliczenie gradientu skomplikowanej funkcji celu podczas działania programu. Kryterium zastosowanym do porównania metod optymalizacji jest zbieżność względem rozwiązania, na którą wpływ[...]

 Strona 1