Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZENON A. OPIEKUN"

SEGREGACJA GRAWITACYJNA W ODLEWACH ZE STOPÓW Pb-Sb

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zjawisko segregacji grawitacyjnej występujące w odlewach tulejek ze stopów Pb-Sb. Stwierdzono, że wzrost zawartości Al i zmniejszenie szybkości krystalizacji odlewów ze stopów Pb-Sb wywołuje wykrystalizowanie nadeutektycznej wielokątnej fazy β(Sb4Pb), grupującej się w górnych obszarach tulejek. Bizmut przy zawartości około 1,4 % w odlewach z tych stopów zapobiegał segregacji grawitacyjnej przez zmianę charakteru przebiegu ich krystalizacji. Słowa kluczowe: stopy Pb-Sb, mikrostruktura, segregacja grawitacyjna GRAVITATE SEGREGATION IN Pb-Sb CASTING ALLOYS The article presents the gravitational segregation phenomenon that occurs in castings of sleeves made of alloys Pb-Sb. It has been claimed that increase of aluminium content and decrease of crystallizati[...]

Badania przebiegu korozji austenitycznej stali w ciekłej cynie w temperaturze od 485 do 665°C

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono przebieg korozji austenitycznej stali 19Cr-11Ni-2Si (X2CrNi19-11) w ciekłej cynie przy obecności węgla oraz tlenu, w temperaturze od 485 do 665°C. W wyniku oddziaływania ciekłej cyny zbiornik reaktora, w którym przebiegał proces termiczno-katalityczny krakowania poliolefi n uległ awarii po około 123 godzinach. Korozja zbiornika przebiegała wieloetapowo z dużą szybkością, średnio około 0,12 mm/h. Początkowy etap korozji to dyfuzyjne wzbogacanie granic ziaren stali 19Cr-11Ni-2Si w cynę, nikiel, węgiel i tlen oraz objętości ziaren w węgiel i tlen. Kolejny etap to dalszy wzrost stężenia cyny na granicach ziaren stali i tworzenie się faz bogatych w cynę. Dalsze etapy przebiegu korozji stali 19Cr-11Ni-2Si polegają na rozpuszczaniu ziaren austenitu z tworzeniem się roztworów stałych bogatych w cynę i nikiel oraz żelazo, chrom, krzem, węgiel i tlen. Słowa kluczowe: korozja, stal austenityczna, ciekła cyna Research on corrosion process of austenite steel in liquid tin at temperature range 485-665°C The study presents a course of corrosion of austenite 19Cr-11Ni-2Si (X2CrNi19-11) steel in liquid tin, in the presence of carbon and oxygen, at temperature range 485- 665°C. Infl uence of liquid tin caused a failure of reactor vessel where thermal-catalytic cracking was taking place, after ca. 123 h. The corrosion of the vessel was multistage process occurring at a high speed, average ca. 0.12 mm/h. The initial step (fi rst step) of corrosion was diffuse enrichment at grain boundaries of 19Cr-11Ni-2Si steel in tin, nickel, carbon and oxygen, and of grain volume in carbon and oxygen. The successive step was the continuous increase of a tin concentration in steel grain boundaries and formation of tin-rich phases. The next steps of the 19Cr-11Ni-2Si steel corrosion were dissolution of the austenite grains, accompanied by formation of tin-, nickel-, iron-, chromium-, silicon-, carbon- and oxygen-rich solutions. Keywords: corros[...]

 Strona 1