Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"CHENG-HSIEN YANG "

Study of hydrogen diffusion in magnesium by the electrochemical permeation method

Czytaj za darmo! »

To directly determine the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium at room temperature (30oC), measurements of hydrogen permeation through the membranes consisting of Pd, Mg and Fe sub-layers were carried out by the electrochemical method. The membranes were charged with hydrogen by cathodic polarization in 0.1 M NaOH. Values of the effective diffusion coeffi cients, characterizing hydrogen transport through the whole membrane, were determined on the basis of the partial build-up and decay permeation transients. Then, knowing the diffusion behaviour of hydrogen in palladium and iron, the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium was evaluated - - D = 1.9·10-12 m2/s. Keywords: magnesium, palladium, iron, hydrogen, diffusivity, hydrogen permeation Badanie dyfuzji wodoru w magnezie elektrochemiczną metodą przenikania W celu bezpośredniego wyznaczenia współczynnika dyfuzji wodoru w magnezie w temperaturze pokojowej (30oC), stosując metodę elektrochemiczną przeprowadzono pomiary przenikania wodoru przez membrany składające się z podwarstw Pd, Mg i Fe. Membrany były ładowane wodorem wydzielanym katodowo z 0.1 M NaOH. Na podstawie przebiegów częściowego wzrostu i spadku szybkości przenikania określono wartości efektywnego współczynnika dyfuzji, charakteryzujące transport wodoru przez całą membranę. Następnie, znając dyfuzyjność wodoru w palladzie i żelazie, określono współczynnik dyfuzji wodoru w magnezie - - D = 1,9·10-12 m2/s. Słowa kluczowe: magnez, pallad, żelazo, wodór, dyfuzyjność, przenikanie wodoru 1. Introduction Magnesium and its alloys are considered as attractive materials for hydrogen storage due to their high hydrogen capacity, low cost, and light weight. Magnesium forms a hydride MgH2 which provides nominally 7.6 wt.% of hydrogen. Hydrogen diffusion is one of the rate determining steps for absorption/desorption kinetics. However, fundamental data on hydrogen diffusion are scarce and discrepant. This [...]

 Strona 1