Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA JASIEWICZ"

Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie

Czytaj za darmo! »

W budownictwie mieszkaniowym przeprowadzono badania nad przyczynami i w konsekwencji występowaniem grzybów pleśniowych i innych biodeteriogennych mikroorganizmów na przegrodach budowlanych. W tym celu, w obiektach z widocznym zapleśnieniem wykonano badania mikologiczne oraz pomiary z zakresu fi zyki budowli - kontrola ścian przy użyciu kamery termografi cznej i pomiary wilgotności ścian za pomocą wilgotnościomierza. Przeprowadzone badania wykazały, że mostkom termicznym w budynkach towarzyszy kondensacja wilgoci, znaczące wychłodzenie dużych powierzchni oraz biodeterioracja pleśniowa. Otrzymane w trakcie badań termogramy ilustrują charakterystyczne przykłady mostków cieplnych powstałych w wyniku błędów projektowych lub wykonawczych, które kwalifi kowane są do wad technologicznyc[...]

 Strona 1