Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KUCHARCZYK"

Modelowanie transportu roztworów soli w trakcie wysychania muru

Czytaj za darmo! »

W pracy rozważa się przepływy roztworów soli w zabytkowych murach, w trakcie suszenia. W tym celu zaproponowano uśredniony model przepływów roztworów soli. Na jego podstawie wyznaczono rozkłady wilgoci, jonów soli oraz wykrystalizowanej soli w części przypowierzchniowej muru. Słowa kluczowe: współczynniki transportu, jony soli, krystalizacja soli Transport of salt solutions during drying The paper considers the fl ows of salt solutions, in the monumental walls during drying. For this purpose the averaged model of salt solutions fl ows was proposed. With help of this model the moisture, ions and salt concentration was determined. Keywords: transport coeffi cients, salts ions, salt crystallization ochrona przed korozja 6/2010 1. Wprowadzenie Przepływy roztworów soli wynikają z agresywności wód gruntowych oraz opadów atmosferycznych. Oddziaływania te powodują, iż przy powierzchni odparowania dochodzi do wzrostu koncentracji jonów (c j) i w konsekwencji krystalizacji soli (c s). Obserwujemy wówczas białe wykwity oraz spudrowanie się powierzchni tynków. W pracy analizuje się jednowymiarowe przepływy roztworów soli w przypowierzchniowych warstwach murów w trakcie suszenia. Zakłada się, że przepływy wystąpią najintensywniej w warstwach przypowierzchniowych rzędu kilku milimetrów (warstwa 1), natomiast w części środkowej [...]

 Strona 1