Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA TABOROWICZ"

Pomiary impedancyjne anodowo polaryzowanego niklu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów impedancyjnych niklu w roztworze 0,5M H2SO4 przy potencjałach odpowiadających pasywacji i transpasywacji. Dokonano wstępnej analizy uzyskanych danych impedancyjnych. Słowa kluczowe: nikiel, kwas siarkowy, anodowe roztwarzanie, impedancja Impedance study on anodically polarized Ni Impedance data were taken for Ni in 0.5M H2SO4 at potentials related to the passivation and transpassivation regions. The preliminary analysis of the acquired data is presented Keywords: nickel, sulfuric acid, anodic dissolution, impedance.Impedancyjne pomiary korozyjne wykonywane są najczęściej przy potencjale otwartego obwodu i służą do określenia szybkości i mechanizmu korozji. Badania im[...]

 Strona 1