Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ BRUZDA"

Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań obrazowania topografi i powierzchni zgorzelin otrzymanych w trakcie utleniania stali Crofer22APU w atmosferze powietrza przy zastosowaniu metody SPM. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że metoda SPM umożliwia dokładne obrazowanie powierzchni a w szczególności obserwacje defektów struktury, a także nieciągłości, porów, rys i wydzieleń. Słowa kluczowe: SPM, Crofer22APU, utlenianie, zgorzelina Structure investigations of scale surface formed during high temperature oxidation of Crofer22APU by SPM method The paper reports the results of surface topography characterization of the Crofer22APU steel obtained by oxidation in air by means of scanning probe microscopy (SPM). On the basis of their analysis, the method enables the imaging of the surface in particular observations of such structural defects and discontinuities, pores, cracks and precipitators. Keywords: SPM, Crofer22APU, oxidation, scale 1. Wstęp Do opisywania zagadnień dotyczących korozji wysokotemperaturowej wymagane jest posiadanie dokładnych informacji o wyglądzie, strukturze i budowie produktów powstających w trakcie tych procesów. Obecnie najczęściej wykorzystuje się dane obrazowe pozyskiwane dzięki metodzie SEM oraz TEM. Do zbierania informacji o powierzchni zgorzelin można również wykorzystać jedną z nowocześniejszych technik jakim jest mikroskop skaningowy z ruchomą sondą (SPM - Scanning Probe Microscope). Jest to urządzenie działające na podobnej zasadzie jak mik[...]

 Strona 1