Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANKE KLINGNER"

Corrosion inhibition of iron by polystyrene polymeric nanofi bers

Czytaj za darmo! »

Recently, nanofi bers and their applications have received a signifi cant interest particularly in coating purposes. The aim of this paper is to modify surface properties of materials using polymeric nanofi bers. Nanofi bers were deposited on iron surface by electrospinning. Electrospinning is a relatively simple and effi cient technique to produce submicron to nanometer fi bers from solutions of polymers. In our case polystyrene (PS) was used. Different tests such as scanning electron microscopy (SEM) and contact angle were conducted to characterize the nanofi bers. Corrosion behaviour of iron covered with different amount of nanofi bers indicated by deposition time was measured in 3.5% NaCl solution. The stability of the passive nanofi bers layer was investigated using Tafel polarization curves and potential cyclic measurements. The results were compared with non-coated iron and iron coated with casted polymeric fi lm. An increase of the corrosion resistance was recorded as transition from partially covered fi lm to complete coverage. Complete and full compact layer of PS fi bers was achieved after 20 min. of deposition. Therefore, no pitting attack and excellent corrosion resistance with inhibition effi ciency 98.8% was obtained. Keywords: polymeric nanofi bers, anticorrosion, iron, 3.5% NaCl Inhibitowanie korozji żelaza przez polimeryczne nanowłókna polistyrenowe W ostatnim czasie zwiększyło się zainteresowanie nanowłóknami oraz możliwościami ich stosowania, szczególnie w materiałach powłokowych. Niniejsza publikacja przedstawia w jaki sposób można wpływać na właściwości powierzchni różnych materiałów dzięki zastosowaniu nanowłókien polimerycznych. Nanowłókna osadzono na powierzchni żelaza metodą elektrospinningu. Jest to stosunkowo prosta i skuteczna technika umożliwiająca wytworzenie w skali submikronowej i nanometrycznej włókien z roztworów polimerów. W naszym przypadku był to roztwór polistyrenu (PS). Charakterystyki nanow[...]

 Strona 1