Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"OLGA PEKAR"

Badanie dyfuzji i absorpcji wodoru w niklu elektrochemiczną metodą przenikania i desorpcji

Czytaj za darmo! »

Stosując elektrochemiczną metodę przenikania i desorpcji wodoru, zbadano dyfuzję i absorpcję wodoru w cienkich membranach niklowych, ładowanych wodorem wydzielanym katodowo w roztworze NaOH. Najpierw, na podstawie przebiegu krzywych wzrostu i spadku szybkości przenikania przez membranę określono współczynnik dyfuzji wodoru. Następnie na podstawie analizy krzywych desorpcji wodoru z obydwu stron membrany określono ilości wodoru dyfuzyjnego i odwracalnie pułapkowanego, jak również rozmieszczenie tych form wodoru w membranie. Najprawdopodobniej wodór pułapkowany odwracalnie pochodził głównie z wodorku niklu, tworzącego się tuż pod powierzchnią membrany. Słowa kluczowe: nikiel, wodór, współczynnik dyfuzji, przenikanie wodoru, pułapkowanie wodoru Study of hydrogen diffusion and absorption in nickel by the electrochemical permeation and desorption method Diffusion and absorption of hydrogen in thin nickel membranes, cathodically charged with hydrogen in NaOH solution, were studied by the electrochemical permeation and desorption method. First, the diffusion coeffi cient of hydrogen was determined on the basis of the permeation build-up and decay transients. Then, the analysis of the desorption rate of hydrogen at both sides of the previously charged membrane enabled the determination of amounts of the diffusible and reversibly trapped hydrogen and their distribution in the membrane. Most probably, the reversibly trapped hydrogen originated mainly from nickel hydride forming beneath the membrane surface. Keywords: nickel, hydrogen, diffusivity, hydrogen permeation, hydrogen trapping 1. Wprowadzenie Oddziaływanie wodoru z metalami jest przedmiotem zainteresowań wielu dziedzin nauki i techniki. Związane jest to przede wszystkim z niszczącym oddziaływaniem wodoru na metale (korozja wodorowa) oraz z wykorzystaniem wodoru[...]

 Strona 1