Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"L ANTONI BUDNIOK"

Elektrochemiczne techniki skaningowe w badaniach odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok Zn-Ni oraz Zn-Ni+Ni

Czytaj za darmo! »

Otrzymywano elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni i kompozytowe Zn- Ni+Ni z kąpieli alkalicznej. Stwierdzono, że w zakresie gęstości prądu osadzania od 10 do 30 mA·cm-2 otrzymuje się powłoki zawierające od 17 do 30% wag. niklu. Odporność korozyjna otrzymanych powłok była badana w 5% roztworze NaCl przy zastosowaniu techniki polaryzacji potencjodynamicznej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) oraz za pomocą elektrochemicznych metod skaningowych. Charakterystyki lokalnych zmian parametrów korozyjnych dokonano przy użyciu sondy Kelvina (SKP) oraz metody zlokalizowanej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (LEIS). Stwierdzono, że niezależnie od rodzaju powłoki, wraz ze wzrostem zawartości niklu rośnie ich odporność korozyjna. Ponadto wykazano, że powodem zwiększonej odporności korozyjnej badanych powłok stopowych Zn-Ni i kompozytowych Zn-Ni+Ni jest polepszenie właściwości ochronnych warstewki pasywnej spowodowane obecnością niklu. Wykazano także, że niejednorodność powierzchni powłoki wymusza lokalne zmiany wartości impedancji nawet kilku kΩ. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Ni, powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni; odporność korozyjna; SKP; LEI Corrosion resistance of Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings studied by means of electrochemical scanning techniques Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings have been deposited under galvanostatic conditions from an alkaline bath. It was stated, that chemical composition of obtained coatings depends on the galvanic conditions under which the coatings were obtained. The content of nickel in Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings was in the range from 17 to 30 wt.%. The corrosion resistance of all investigated coatings was examined in 5% NaCl solution. In order to compare corrosion properties of obtained coatings the potentiodynamic technique, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and electrochemical scanning techniques, namely scanning Kelvin probe (SKP) and localized electrochemical impedance spe[...]

 Strona 1