Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Mańkowski"

100-lecie urodzin Marsa G. Fontany (1910-1988)

Czytaj za darmo! »

Mars G. Fontana urodził się w 1910 r. w stanie Michigan. W tamtejszym Uniwersytecie Stanowym otrzymał wykształcenie w zakresie inżynierii chemicznej i metalurgii (doktorat w 1935 r.). W 1945 r. uzyskał stanowisko profesora na Wydziale Metalurgicznym Uniwersytetu Stanu Ohio w Columbus (OSU). W 1948 r. został dziekanem tego Wydziału i dyrektorem Centrum Korozyjnego utworzonego w ramach tego Wydziału. Dał się poznać jako znakomity wykładowca, badacz i organizator nauki. Prof[...]

Charakterystyka rozwoju stabilnych i niestabilnych wżerów na azotowanej stali 38HMJ


  Odporność korozyjną azotowanej stali 38HMJ oceniano na podstawie anodowych krzywych polaryzacyjnych mierzonych w roztworach 0,1 M NaCl + 0,1 M Na2SO4 (pH 3) oraz 0,1 M Na2SO4 (pH 3) na wyjściowych azotowanych powierzchniach i na powierzchniach spolerowywanych. W roztworze chlorkowo-siarczanowym azotowane powierzchnie wykazywały w szerokim zakresie potencjałów względnie dobrą odporność korozyjną (zależnie od rodzaju azotowania). Jednak w zakresie wyższych potencjałów pojawiła się korozja wżerowa. Powierzchnie spolerowane ulegały korozji wżerowej przy znacznie niższych potencjałach. Rozwój wżerów miał charakter stabilny, co wynika z wysokiej agresywności roztworu wewnątrz rosnących wżerów (niskie wartości pH, wysokie stężenia chlorków). W roztworze siarczanowym dobra odporność korozyjna była obserwowana w obrębie cienkich powierzchniowych stref. W obszarze przejściowym od strefy azotkowej do podwarstwy dyfuzyjnej azotowana stal była podatna na korozję wżerową w zakresie potencjałów od -0,55 do -0,30 VES. Jednak wżery rosnące w roztworze siarczanowym nie miały stabilnego charakteru i w miarę wzrostu potencjału wykazywały tendencję do pasywacji. Słowa kluczowe: stal 38HMJ, azotowanie, odporność korozyjna, korozja wżerowa Characteristics of stable and unstable pitting corrosion of nitrided 38CrMoAl steel The corrosion resistance of a nitrided 38Cr-Mo-Al steel was determined by anodic polarisation curves measured on the as-nitrided and abraded surfaces in 0.1 M NaCl + 0.1 M Na2SO4 and 0.1 M Na2SO4 solutions acidifi ed to the pH = 3. In a chloride-sulphate solution the as-nitrided surfaces showed in a wide range of potentials a relatively good corrosion resistance (depending on the nitriding treatment). However, in the higher potentials range the pitting corrosion has occurred. The abraded surfaces corroded at much lower potentials. The pit growth has a stable character, which is due to the high aggressiveness of the solution inside the[...]

 Strona 1