Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK KOPROWICZ"

Wybrane ekologiczne aspekty wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych

Czytaj za darmo! »

Korozja to proces degradacji tworzyw w wyniku oddziaływań chemicznych i fi zykochemicznych otaczającego środowiska. Zjawisko korozji można defi niować jako niezamierzone przekształcenie się materiału w wyniku reagowania z otaczającym środowiskiem. Korozja dotyka każdego materiału. Wyjątkowo łatwo zniszczeniom korozyjnym ulegają metale, w tym stosowane powszechnie w budownictwie stale węglowe. Straty powodowane korozją wciąż rosną wskutek wzrastającego skażenia środowiska naturalnego. Ciągły rozwój różnych dziedzin życia gospodarczego ma swoje negatywne następstwa. Jedną z konsekwencji tego procesu jest wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zabezpieczenia antykorozyjne skutecznie walczą z problemem korozji, pojawiają się coraz to doskonalsze rozwiązania skupiające się przede wszystkim na zapobieganiu temu procesowi poprzez ochronę materiałów. Jednocześnie znana od dawien dawna prawda, mówiąca iż łańcuch uniesie tylko tyle, ile udźwignie jego najsłabsze ogniwo, wpasowuje się w wykonawstwo zabezpieczeń antykorozyjnych, gdzie o jakości i trwałości powłoki decydują najsłabsze miejsca powłoki. Nakładanie powłok malarskich jest jednym z podstawowych procesów wykończenia powierzchni wyrobów w celu zmniejszenia ich podatności na wpływy zewnętrzne, w szczególności na korozję, a także nadania im wyższych walorów użytkowych. Prawi- Renowacja zbiorników kulistych gazu, PKN ORLEN S.A. Zbiorniki magazy[...]

Wybrane zagadnienia - norma Norsok M-501


  Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć ciągły wzrost zapotrzebowania na ropę naftową. Rozwijająca się cywilizacja i przemysł potrzebują coraz większej ilości tego surowca. Aktualnie dużą popularnością cieszy się wydobywanie ropy naftowej spod dna morskiego. Do tego celu wykorzystuje się konstrukcje pełnomorskie (offshore), które pracują w ekstremalnie ciężkich warunkach. Praca w tak trudnym środowisku nieuchronnie[...]

 Strona 1