Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ ANDZIAK"

Strumieniowo-ścierne przygotowanie podłoża stalowego za pomocą elektrokorundu przed natryskiwaniem cieplnym powłok metalowych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano czynniki mające wpływ na dobór najlepszej metody przygotowania podłoża przed metalizacją natryskową powłok metalowych. Spośród wszystkich metod obróbki powierzchni jako najskuteczniejszą zarówno w terenie jak i w warunkach zakładowych uznano technikę pneumatycznej obróbki strumieniowo-ściernej na sucho. Wskazując najlepsze ścierniwa spełniające wymagania stawiane tej technolo[...]

Targi-Wystawa Korozja 96

Czytaj za darmo! »

Od 14 do 16 lutego 1996 r. odbywała się w Politechnice Warszawskiej już piąta kolejna impreza Targi-Wystawa Korozja '96, zorganizowana przez Ośrodek Postępu Technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej i Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Organizacja corocznych Targów-Wystawy Korozja wynika z potrzeby zaprezentowania najnowszych danych o technologiach, środkach i urządzeniach przeznaczon[...]

Obróbka strumieniowo-ścierna powierzchni.Oczyszczarki pneumatyczne z otwartym obiegiem ścierniwa

Czytaj za darmo! »

Zdefi niowano obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni i określono jej znaczenie pośród mechanicznych metod usuwania zanieczyszczeń z powierzchni obrabianej. Omówiono pneumatyczną i wirnikową metodę przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok ochronnych i dokonano ich porównanie oraz zakres zastosowania. Przedstawiono stanowisko do pneumatycznej obróbki na sucho z otwartym obiegiem ści[...]

Właściwości i specjalne zastosowania elektrokorundu zwykłego w pneumatycznej obróbce strumieniowo ściernej powierzchni

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości fi zykochemiczne i technologiczne elektrokorundu zwykłego w zastosowaniu do pneumatycznej obróbki strumieniowo ściernej powierzchni, na tle innych ścierniw niemetalowych, oraz podano jego zakres stosowania. Słowa kluczowe: elektrokorund zwykły, pneumatyczna obróbka strumieniowo ścierna powierzchni, przykłady zastosowań Properties and special applications of brown fu[...]

 Strona 1