Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"FRANCESCO ANDREATTA"

Environmentally friendly sol-gel coatings for aluminium alloys


  Development of Cr-free coatings is an important issue for replacement of chromate conversion coatings in aerospace and automotive industry. Our research approach considered the development of thin ZrO2 coatings (100-200 nm) by means of sol-gel technology for different aluminium alloys (AA2024, AA6060 and AA3105). ZrO2 fi lms were deposited employing solutions of Zr precursors. Two preparation routes were followed: the fi rst employed a metal-organic precursor in an alcoholic solution; the second one used a water-based solution of a Zr salt. Coating application was carried out by dipping and spraying technology at a laboratory scale. Morphology of ZrO2 pre-treatments was investigated by means of SEM-EDXS. Film thickness and composition were studied by means of glow discharge optical emission spectroscopy (GDOES). Substrates pre-treated with ZrO2 fi lms were painted with an organic primer and top coat in order to evaluate paint adhesion and electrochemical behaviour of painted systems. In addition, coating deposition was successively carried out with a robot-controlled air pressure gun in spraying cabins in order to evaluate industrial production of the ZrO2 fi lms. Keywords: Cr-free coatings, sol-gel, aluminium, adhesion Bezpieczne dla środowiska powłoki zol-żel na stopy aluminium Opracowanie powłok bezchromianowych jest istotne ze względu na konieczność znalezienia odpowiednika dla powłok konwersyjnych zawierających związki Cr(IV), używanych w przemyśle lotniczym i samochodowym. Nasza praca polegała na opracowaniu metodą zol-żel cienkich powłok ZrO2 (100-200 nm) dla różnych stopów aluminium (AA2024, AA6060 oraz AA3105). Powłoki ZrO2 osadzono z roztworów składających się z prekursorów Zr. Zastosowano dwa rodzaje roztworów: pierwszy składał się z prekursora metaloorganicznego w roztworze alkoholu, a w drugim wykorzystano wodny roztwór soli Zr. Powłoki nakładano w skali laboratoryjnej metodą zanurzania i natrysku. Morfologię powłok ZrO2 badan[...]

 Strona 1