Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"A. Zarychta"

Dynamika i efekty końcowe fermentacji stężonych (HG i VHG) brzeczek piwowarskich

Czytaj za darmo! »

Oceniono stabilność wybranych cech biotechnologicznych drożdży piwowarskich podczas fermentacji stężonych brzeczek słodowych oraz brzeczek zagaszczonych dodatkiem hydrolizatów skrobiowych. Jako kryteria oceny przyjęto aktywność fermentacyjną drożdży oraz ilość wytworzonego etanolu. Większość browarów produkuje obecnie piwo metodą High Gravity Brewing, która polega na poddaniu fermentacji brzeczki o podwyższonej (ponad 12%) zawartości ekstraktu. Po zakończeniu dojrzewania i leżakowania piwa, przed rozlewem, następuje rozcieńczenie produktu do zakładanego stężenia. Takie rozwiązanie pozwala browarowi na zwiększenie produkcji piwa bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Korzyści finansowe wynikające z prowadzenia fermentacji piwowarskiej w brzeczkach stężonych spowodowa[...]

 Strona 1