Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA KUZIAK Politechnika Warszawska"

Wpływ pola elektrycznego na skuteczność inhibicji korozji stali w skarbonatyzowanym betonie przez azotan(III) wapnia


  Przeprowadzono badania inhibicji korozji stali w skarbonatyzowanej membranie z zaczynu cementowego, stosując elektrochemiczne wprowadzanie jonów azotanowych(III), przy gęstości prądu na anodzie 0,2 A/m2. Stwierdzono niemal 100-krotne przyspieszenie transportu NO2 -. Skuteczność inhibicji korozji stali w tych warunkach wyniosła ok. 94%. W przestrzeni anodowej obserwowano spadek wartości pH roztworu oraz utlenianie NO2 -. Ponadto stwierdzono nierównomierne zniszczenia korozyjne stali zbrojeniowej na skutek prądów błądzących. Słowa kluczowe: korozja stali, beton, karbonatyzacja, inhibitor korozji, pole elektryczne, azotan(III) wapnia Effect of electric fi eld on the inhibition effectiveness of steel corrosion in carbonated concrete by calcium nitrite The effect of the electrochemical injection of nitrite ions on the corrosion of steel in carbonated mortar was studied at anodic current density of 0.2 A/m2. Almost 100- fold acceleration of the inhibitor transport was found. Estimated effectiveness of the inhibition of steel corrosion of steel was about 94%. The reduction pH and nitrite oxidation in the anodic chamber were observed. In addition, a non-uniform corrosion damage of embedded steel, probably caused by stray current, was found. Keywords: steel corrosion, concrete, carbonation, corrosion inhibitor, electrochemical injection, calcium nitrite ochrona przed korozja 6/2012 1. Wstęp Najczęstszą przyczyną uszkodzeń konstrukcji żelbetowych jest korozja stali zbrojeniowej, spowodowana wnikaniem jonów chlorkowych i dwutlenku węgla do betonu [1-5]. Od wielu lat trwają badania nad metodami ochrony zbrojenia, takimi jak penetrujące inhibitory korozji, ochrona katodowa, elektrochemiczne usuwanie chlorków oraz realkalizacja betonu. Dużym problemem przy stosowaniu inhibitorów penetrujących jest ich zbyt wolna dyfuzja w betonie [1-3, 5, 6]. Obiecującą metodą przyspieszenia transportu jest wywołanie migracji zjonizowanych form inhib[...]

 Strona 1