Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Ulfig"

Susze ziołowe i przyprawy jako źródło mikotoksyn

Czytaj za darmo! »

Powszechnie wiadomo, że zioła i przyprawy są dodawane do wielu potraw w celu podniesienia ich walorów organoleptycznych. Szczególne znaczenie mają tu surowce roślinne utrwalone przez suszenie. W takiej postaci, dzięki usunięciu wody do poziomu utrudniającego wzrost drobnoustrojów oraz zachodzenie niepożądanych reakcji chemicznych (w tym enzymatycznych), można je przechowywać oraz użytkować [...]

WPŁYW DITLENKU TYTANU AKTYWOWANEGO ŚWIATŁEM WIDZIALNYM NA WZROST GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH


  Badano właściwości przeciwgrzybowe ditlenku tytanu aktywowanego naturalnym światłem widzialnym. Zastosowano metodę płytkową. Podłoża mikrobiologiczne, przeznaczone do hodowli grzybów wzbogacono 5, 10 i 20g TiO2 (P-25 z firmy Evonik) na każdy litr pożywki. Pożywki bez ditlenku tytanu stanowiły kontrolę. W baniach wykorzystano grzyby pleśniowe, wyizolowane metodą sedymentacyjną z powietrza pomieszczeń mieszkalnych. W ciągu 10 dni prowadzenia hodowli, w temperaturze 25oC płytki inkubowano w ciemności i świetle dziennym. Stwierdzono, że średni dzienny przyrost koloni wszystkich badanych grzybów był hamowany przez światło. Stopień wzrostu grzybów zależał od typu podłoża oraz od gatunku (a nawet szczepu) badanych grzybów. W porównaniu z kontrolą, dodatek TiO2 powodował istotne zmiany w tempie wzrostu wszystkich badanych grzybów, również w warunkach ekspozycji w ciemności. Ditlenek tytanu dodany do podłoża, hamował lub stymulował wzrost grzybów. Wpływał również na wygląd kolonii, jej teksturę i stopień zarodnikowania. Efekt fotokatalitycznego działania TiO2 był obserwowany zaledwie w kilku przypadkach. słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, ditlenek tytanu, światło widzialne Praca wykonana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN209 106439. The influence of natural indoor light-activated titanium dioxide on growth of mould fungi Abstract In this study the antifungal activity of natural indoor light-activated titanium dioxide on growth of mould fungi was investigated. The agar plate method was used. In each medium the TiO2 (P-25 from Evonik company) concentrations were 5, 10 and 20 g/dm3. The media devoid of TiO2 served as controls. The TiO2 antifungal effectiveness was studied using fungi isolated from the air of habitable buildings by sedimentation method. After inoculation with fungal spore suspensions, one part of the plates was incubated in the dark, while another part was everyday exposed to natural indoor li[...]

 Strona 1