Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"OLGA BARTOSIEWICZ"

Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej na ultramikroelektrodzie do badania korozji. Pomiary elektrochemiczne i mikroskopowe na miedzi w roztworach kwaśnych


  W artykule przedstawiono wyniki badań impedancyjnych i na mikroskopie skaningowym zniszczeń korozyjnych miedzi na ultramikroelektrodzie miedzianej (UME) (o powierzchni 7,06·10-6 cm2) oraz na blaszce o powierzchni 2 cm2. Badania wykonano w środowisku kwaśnym buforu ftalanowego, bez chlorków i w obecności chlorków przy potencjale obwodu otwartego. Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej pozwoliło na określenie w czasie jednego eksperymentu parametrów faradajowskich i niefaradajowskich charakteryzujących procesy korozyjne. Uzyskane wyniki dopasowano do dobranego elektrycznego obwodu zastępczego. Słowa kluczowe: impedancja, ultramikroelektroda, miedź, korozja, roztwory kwaśne Application of electrochemical impedance spectroscopy on an ultramicroelectrode to study corrosion. Electrochemical and SEM studies on copper in acidic solutions Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and scanning electron microscopy were used to study the corrosion process of copper using an ultramicroelectrode (UME) of area 7,06·10-6 cm2 and a plate of area 2 cm2. Experiments were carried out in an acidic phthalate buffer in the presence and absence of chloride ions at open circuit potential. The application of EIS made it possible to establish the Faradaic and non-Faradaic parameters of corrosion processes. The experimental ac impedance results were analysed using the model represented by the selected equivalent circuit. Keywords: ac impedance, ultramicroelectrode, copper, corrosion, acidic solutions 1. Wstęp Miedź jest powszechnie wykorzystywana w przemyśle budowlanym, konstrukcyjnym, elektrycznym i elektronicznym. Stosuje się ją do wyrobu przewodów elektrycznych oraz jako składnik stopów, np. brązu, mosiądzu. Jej główne zalety jako materiału użytkowego to kowalność, łatwość formowania i walcowania oraz dobre przewodnictwo prądu elektrycznego. Jednakże ten aktywny metal dość łatwo ulega korozji. W związku z tym w ostatnich latach znacz[...]

 Strona 1