Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Tabaka"

NACE CORROSION 2014


  W dniach 9-13 marca 2014 roku w San Antonio w Teksasie odbyła się największa doroczna konferencja NACE CORROSION 2014. W konferencji wzięło udział ponad 6000 uczestników i 428 wystawców z całego świata. Jak corocznie obrady konferencji toczyły się na: - Obradach plenarnych, na których z reguły prezentowali swój dorobek laureaci dziesięciu dorocznych nagród NACE wręczanych za wybitne osiągnięcia w zapobieganiu korozji. Plenarny wykład "Co oznacza kariera w korozji" wygłosił Neil Thompson z Material and Corrosion Technology Center z Dublinu w Ohio, znany jako współautor raportu Federalnego Zarządu Autostrad na temat przyczyn korozji mostów i wiaduktów. W referacie podano, że straty ponoszone przez amerykańską gospodarkę z powodu korozji wynoszą ok. 276 miliardów dolarów rocznie. Zwrócono w nim też uwagę na starzenie się specjalistów od korozji. Według danych otrzymanych z ankiety NACE przeprowadzonej w latach 2006/2007, tylko 20% korozjonistów było w wieku do 40 lat, natomiast aż 41% było w wieku powyżej 51 lat. - Kilkudziesięciu sympozjach technicznych, w trakcie których autorzy wygłosili referaty[...]

 Strona 1