Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Skowroński"

XII Sympozjum PSMB "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem"


  Łagów - Wrocław, 12-14 września 2013 r.Organizatorem XII Sympozjum było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa a współorganizatorami: Komitet Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. W skład Komitetu Honorowego weszli: prof. dr hab. inż. Ewa Dobrowolska - Przewodnicząca Komitetu Technologii Drewna PAN, prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Krajewski - Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Skład Komitetu Naukowego był następujący: prof. Wojciech Skowroński -przewodniczący komitetu, dr hab. Krzysztof Matkowski - wiceprzewodniczący, prof. Andrzej Fojutowski, dr Jerzy Karyś, prof. Adam Krajewski, prof. Bartłomiej Mazela, prof. Czesław Miedziałowski, prof. Zygmunt Orłowski, prof. Henryk Stoksik, prof. Władysław Strykowski oraz prof. Zofi a Żakowska. Komitet Organizacyjny działał w składzie: dr Zygmunt Matkowski - przewodniczący, mgr Krystyna Gągała - sekretarz, dr Małgorzata Piotrowska, mgr Krystyna Styrczula oraz mgr Cezariusz Magott. XII Sympozjum PSMB "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" odbyło się w malowniczym Łagowie Lubuskim w dniach od 12 do 14 września 2013 r. Podczas obrad w[...]

XIII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" DOI:


  Darłowo, 24-26 września 2015 r.XIII Sympozjum PSMB "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" odbyło się w nadmorskim Darłowie, w dniach 24-26 września 2015 r. Organizatorem Sympozjum było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, a współorganizatorami: Komitet Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Obrady rozpoczęły się Sesją Otwarcia wzbogaconą o wręczenie Medali PSMB im. prof. Jerzego Ważnego za prace naukowe traktujące o zagadnieniach technologii drewna, o ochronie obiektów budowlanych przed wilgocią i korozją biologiczną, o bezpieczeństwie mykologicznym lub pożarowym. Aby oddać należną cześć Profesorowi - pionierowi polskiej mykologii budowlanej, honorowemu członkowi PSMB i wieloletniemu przewodniczącemu Komitetu Technologii Drewna PAN - ideę Medalu zaproponował i urzeczyw[...]

XIV Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" DOI:

Czytaj za darmo! »

XIV Sympozjum PSMB “Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" odbyło się w Złotym Potoku w dniach 7-9 września 2017 r. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, a współorganizatorami: Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.Obrady rozpoczęły się Sesją Otwarcia tematycznie wzbogaconą o zdarzenia nawiązujące do obchodów 45-lecia działalności PSMB - wręczono medale PSMB, odznaki honorowe i dyplomy. Nagrodzeni reprezentują uczelnie i instytuty badawcze, projektantów i konserwatorów zabytków, a także wykonawców robót remontowych i naprawczych, dystrybutorów materiałów i systemów budowlanych. Tacy specjaliści stanowili również zasadniczą większość uc[...]

 Strona 1