Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Ludwik-Pardała"

Cost-effectiveness of underground coal gasification by the shaft method Efektywność kosztowa procesu podziemnego zgazowania węgla metodą szybową DOI:10.15199/62.2015.9.11


  Cost-effectiveness and sensitivity analyses of process gas prodn. by underground bituminous coal gasification by shaft method were carried out. The life cycle cost anal. was also performed. Coal seam thickness, length of the sidewalk sharing, distance of georeactor from the shaft and depth of the coal seam were the crucial factors of cost-effectiveness for the process for gas prodn. Przedstawiono wyniki analizy efektywności kosztowej wytwarzania gazu procesowego w procesie podziemnego zgazowania węgla metodą szybową. Analiza kosztowa została wykonana metodą oceny kosztu cyklu życia LCC (life cycle cost) zgodnie z normą PN-EN 60300- 3-3 i obejmowała koszty nabycia (nakłady inwestycyjne), koszty posiadania (koszty eksploatacyjne) i koszty likwidacji. Wyniki analizy LCC poddano analizie wrażliwości, którą przeprowadzono przy wykorzystaniu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC (dynamic generation cost) obliczonego w funkcji zmiennych krytycznych w przyjętym zakresie ich zmian. Uzyskane wyniki analizy kosztowej wskazują, że dla przyjętych założeń podziemne zgazowanie węgla metodą szybową jest efektywne kosztowo. Koszt wytworzenia jednostki energii w gazie procesowym jest bowiem niższy od ceny zakupu energii zawartej w gazie ziemnym. Przeprowadzona analiza wrażliwości efektywności kosztowej podziemnego zgazowania węgla metodą szybową pozwoliła określić hierarchię wpływu analizowanych zmiennych krytycznych na wskaźnik DGC, tj. miąższość pokładu węgla, długość chodnika udostępniającego, odległość georeaktora od szybu i głębokość zalegania pokładu węgla. Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest jedną z metod jego konwersji bezpośrednio w złożu. W technologii tej uzyskuje się gaz procesowy, który po wyprowadzeniu na powierzchnię i oczyszczeniu może być wykorzystywany do wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. Podczas PZW do pokładu węglowego doprowadzane są media zgazowujące (powietrze, tlen, par[...]

 Strona 1