Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol TATAR"

Sterowanie ślizgowe przetwornicy DC-DC ze słabo tłumionym filtrem wejściowym LC DOI:10.15199/48.2018.03.20

Czytaj za darmo! »

Powszechnie stosowany we współczesnych układach przetwarzania energii, wejściowy filtr LC, jest odpowiedzialny za ograniczenie niekorzystnych oddziaływań urządzeń energoelektronicznych na sieć zasilającą. Zapewnia również stałe napięcie, które jest niezbędnym elementem w procesie przetwarzania większości przetwornic DC-DC, o różnych topologiach. Sam filtr, jako praktycznie bezstratny element drugiego rzędu, jest niestety elementem skłonnym do oscylacji. W przypadku realizacji algorytmów sterowania zakładających pracę przetwornicy w roli stabilizatora napięcia wyjściowego, część przetwarzająca odbiera z filtru, niezależnie od wartości napięcia wejściowego, moc o stałej wartości. Taki charakter obciążenia filtru LC powoduje pojawienie się ujemnej, dynamicznej impedancji wejściowej powodującej pojawienie się skłonności układu do oscylacji, która ostatecznie prowadzi do niestabilności całej struktury sterowania [3]-[7]. Przeprowadzono i opublikowano wiele prac badawczych opisujących to zjawisko. Najczęściej układy sterowania przetwornic pracujących jako stabilizatory napięcia przyjmują postać regulatora kaskadowego, w którym pętla wewnętrzna jest pętlą regulacji prądu, a zewnętrzna pętlą regulacji napięcia [3]. Do zapewnienia stabilności pracy urządzenia używa się zarówno układów tłumiących o charakterze pasywnym [1][2] jak i aktywnym [11]. Stabilizatory pasywne wykonywane są w postaci dodatkowej gałęzi RC. Na temat doboru parametrów elementów pasywnego stabilizatora powstało szereg prac, w których uwzględnia się zarówno strukturę dynamiczną układu jak i zapewnienie odpowiedniej jakości tłumienia [1]- [2]. Zastosowanie tego typu rozwiązania niesie za sobą zwiększenie strat mocy w układzie oraz zwiększenie jego wagi i rozmiarów. Stabilizatory aktywne to nic innego jak odpowiednia strategia sterowania umożliwiająca dodanie do sygnału sterującego odpowiedniego sygnału kompensatora. Tutaj również najczęściej sygnał kompensujący[...]

Zastosowanie uśredniania wielkości sinusoidalnych metodą najmniejszych kwadratów w algorytmach sterowania i redukcji zakłóceń DOI:10.15199/48.2016.05.26

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera praktyczne przykłady wykorzystania metody uśredniania sinusoidalnych wielkości pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów do realizacji algorytmów numerycznych w czasie rzeczywistym w systemach o ograniczonych możliwościach obliczeniowych. W pierwszym z przykładów algorytm służy do kontroli przesunięcia fazowego między prądem i napięciem w generatorze do nagrzewania indukcyjnego, w drugim do eliminacji zakłóceń wprowadzanych przez sieć zasilającą 230 VAC do pomiarów biopotencjałów. Abstract. The article includes practical examples of the least squares to sinusoidal measurement magnitude method use to implement numerical algorithms in Real-time systems with limited computing capabilities. In the first example algorithm is used to control the phase shift between current and voltage in induction heating generator, in the second to eliminate the distortions introduced by 230VAC power supply network for measuring procurement of biopotentials. (The use of sinusoidal magnitude averaging with The Least Squares Method to reduce interference and to implement control algorithms). Słowa kluczowe: aproksymacja, filtrowanie, układy rezonansowe Keywords: approximation, filtering, resonant circuits. Wstęp Wykorzystanie bardzo popularnej metody najmniejszych kwadratów do wyznaczenia wartości amplitudy i fazy sygnału sinusoidalnego o znanej częstotliwości, który najlepiej odpowiada zbiorowi zarejestrowanych danych pomiarowych, wymaga wykonania operacji odwracania macierzy. W przypadku stosowania tej metody w systemach pracujących w czasie rzeczywistym zadanie to bywa zbyt trudne do wykonania dla typowych systemów mikroprocesorowych dedykowanych do tanich, zasilanych bateryjnie urządzeń przenośnych, nawet dla częstotliwości aproksymowanego sygnału równej 50 Hz. Ograniczenie wynikające z konieczności odwracania macierzy występuje również przy stosowaniu metody najmniejszych kwadratów w systemach o dużych możliwościach obliczeniowych, [...]

 Strona 1