Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW PUDŁOWSKI"

Badanie jakości anod magnezowych wg normy PN-EN 12438


  Wdrożono i przetestowano procedurę badania jakości anod magnezowych zgodnie z normą PN-EN 12438 oraz zastosowano ją do komercyjnie wytwarzanych anod magnezowych. Przedyskutowano istotne szczegóły dotyczące stanowiska pomiarowego i jego wyposażenia oraz wiarygodnego pomiaru. Słowa kluczowe: ochrona protektorowa przed korozją, anody magnezowe, testy elektrochemiczne; stopy magnezu Investigation of magnesium anodes quality according to PN-EN 12438 standard The procedure of investigation of quality of Mg anodes, according to the standard PN-EN 12438, has been initiated, tested and applied to commercially produced magnesium anodes. Important details concerning construction of applied electrochemical stand and its equipment and details of reliable measurement have been discussed. Keywords: cathodic corrosion protection, magnesium galvanic anodes, electrochemical testing; magnesium alloys 1. Wstęp Anody magnezowe, ze względu na prostotę w stosowaniu, całkowitą nieszkodliwość dla środowiska oraz efektywność działania są sprawdzonym sposobem ochrony przed korozją. Ich produkcja, asortyment oraz zakres zastosowań rośnie z roku na rok. Obecnie stosuje sie je do ochrony wymienników ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej oraz do ochrony stalowych konstrukcji podziemnych i podwodnych. Kontrola składu chemicznego wykonywanych odlewów jest prowadzona za pomocą spektrometru emisyjnego. Przykładowo, całkowita zawartość Sb, As, Pb, Cr, Ni powinna być X[...]

 Strona 1