Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MAREK MARCINKOWSKI"

Bezpyłowe urządzenia do pneumatycznej i wirnikowej obróbki strumieniowo ściernej płaskich powierzchni

Czytaj za darmo! »

Urządzeniami bezpyłowymi nazywamy takie rozwiązania konstrukcyjne oczyszczarek strumieniowo-ściernych, w których usunięte z czyszczonej powierzchni substancje i rozbity pył używanych ścierniw nie rozprzestrzenia się wokół stanowiska czyszczenia. Tego rodzaju urządzenia powinny znaleźć się w kręgu zainteresowania fi rm pracujących w terenie otwartym, gdyż zapewniają nie tylko komfortowe wa[...]

Obróbka strumieniowo-ścierna powierzchni.Oczyszczarki pneumatyczne z otwartym obiegiem ścierniwa

Czytaj za darmo! »

Zdefi niowano obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni i określono jej znaczenie pośród mechanicznych metod usuwania zanieczyszczeń z powierzchni obrabianej. Omówiono pneumatyczną i wirnikową metodę przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok ochronnych i dokonano ich porównanie oraz zakres zastosowania. Przedstawiono stanowisko do pneumatycznej obróbki na sucho z otwartym obiegiem ści[...]

Zastosowanie obróbki strumieniowo ściernej w technice cynkowania zanurzeniowego oraz przed malowaniem powierzchni ocynkowanych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zalety stosowania obróbki strumieniowo ściernej w procesie przygotowania powierzchni wyrobów przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego. Przedstawiono ścierniwa stosowane w obróbce powierzchniowej oraz szczególnie przydatną w technologii metalizacji zanurzeniowej metodę oczyszczania bezpyłowego. W dalszej części pracy określono zastosowanie technologii "omiatania" p[...]

Właściwości i specjalne zastosowania elektrokorundu zwykłego w pneumatycznej obróbce strumieniowo ściernej powierzchni

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości fi zykochemiczne i technologiczne elektrokorundu zwykłego w zastosowaniu do pneumatycznej obróbki strumieniowo ściernej powierzchni, na tle innych ścierniw niemetalowych, oraz podano jego zakres stosowania. Słowa kluczowe: elektrokorund zwykły, pneumatyczna obróbka strumieniowo ścierna powierzchni, przykłady zastosowań Properties and special applications of brown fu[...]

Omiatanie śrutem powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo w urządzeniach pneumatycznych i wirnikowych przed lakierowaniem proszkowym i ciekłym


  Jednym z podstawowych czynników warunkujących odpowiednią jakość systemów duplex jest właściwe przygotowanie powierzchni ocynkowanej przed malowaniem. W pracy omówiono techniki obróbki strumieniowo ściernej omiatania powierzchni powłok cynkowych przed nanoszeniem wyrobów lakierowych ciekłych i proszkowych. Najpopularniejszym sposobem przygotowywania powierzchni jest omiatanie pneumatyczne scierniwem oraz mokra obróbka chemiczna. Ciekawą alternatywą dla powyższych metod jest obróbka omiatająca śrutem okrągłym lub ostro krawędziowym w oczyszczarkach wirnikowych. Stosowane za granicą tego typu systemy są tańsze i bardziej wydajne niż tradycyjne omiatanie elektrokorundem, a dzięki odpowiedniej kontroli parametrów procesu śrutowania, zapewniają bardzo dobre właściwości powierzchniowe. Wyniki badań właściwości powierzchniowych powłoki cynkowej po śrutowaniu dowodzą, że obróbka strumieniowo ścierna zanurzeniowych powłok cynkowych śrutem okrągłym oraz mieszaniną 80% śrutu okrągłego i 20% ostro krawędziowego zapewnia dokładne oczyszczenie oraz odpowiednie rozwinięcie powierzchni. Określono podstawowe parametry ilościowe opisujące profil powierzchni po obróbce strumieniowo ściernej. Słowa kluczowe: systemy duplex, obróbka strumieniowo ścierna, ochrona przed korozją, omiatanie Swipping by shot of surface of galvanizing steel in pneumatic and rotor devices before powder and wet painting One of the primary factors determining appropriate quality of duplex systems is proper preparation of galvanized surface before painting. The paper discusses techniques of abrasive blast-cleaning sweeping of galvanized coating surface before applying wet paint or powder coating. The most popular method of surface preparation is pneumatic sweeping by abrasive material and wet chemical cleaning. Treatment with round or sharp-edge shot using rotor devices is an interesting alternative method. Such systems used abroad are cheaper and more effi cient that traditional pneum[...]

 Strona 1