Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ MARKIEWICZ"

Problemy ochrony katodowej złożonych konstrukcji

Czytaj za darmo! »

Omówiono problemy zagrożenia korozyjnego i ochrony katodowej rurociągów w warunkach ich galwanicznego połączenia z siecią uziemiającą i zbrojeniem żelbetu. Przedstawiono sposoby koordynacji ochrony katodowej z ochroną odgromową i przeciwporażeniową. Porównano możliwe rozwiązania układów zasilania i układów anodowych. Przedstawiono zależności potencjałowe i prądowe w obwodzie ochrony katodowej[...]

 Strona 1