Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Wrzosek"

ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW NA TEKSTYLIACH Z WŁÓKIEN NATURALNYCH PO DEZYNFEKCJI METODĄ RADIACYJNĄ


  Wykorzystanie promieniowania gamma może być skuteczną metodą dezynfekcji różnych obiektów zabytkowych wykonanych z włókien naturalnych oraz metodą sterylizacji medycznych wyrobów tekstylnych. Stwierdzono, że duże dawki promieniowania (100 kGy) powodują pogorszenie właściwości mechanicznych tkanin wykonanych z włókien lnu, bawełny i jedwabiu; największe zmiany destrukcyjne obserwowano w przypadku tkanin lnianych. Wykonane badania wykazały również, że napromieniowanie tkanin dawką 100 kGy nie wpływa na późniejszy wzrost mikroorganizmów na tych tkaninach. Wcześniejsze napromieniowanie tkaniny lnianej i bawełnianej nie zwiększało ich podatności na biodegradację pod wpływem grzybów. Natomiast napromieniowane tą samą dawką próbki tkaniny jedwabnej wykazują mniejszą odporność na atak bakterii niż próbki nienapromieniowane. Słowa kluczowe: bakterie, grzyby, włókna naturalne, biodegradacja, dezynfekcja, promieniowanie gamma Microorganisms growth in natural fiber textiles disinfected by gamma irradiation Abstract The use of gamma radiation can be an effective method for both the disinfection of many historical objects made of natural fibers and sterilization of textiles designed for medical application. We have found that the high radiation dese (100 kGy) leads to deterioration in mechanical properties of the fabrics made of flax, cotton, and silk fibers; the greatest destructive effect is observed in linen fabric. We have also found that the preradiation of tested fabrics with a dose of 100 kGy does not affect the subsequent growth of microorganisms on these fabrics. The preradiation of cotton and linen fabrics does not affect their susceptibility to fungal biodegradation. However, the silk fabric samples irradiated with the same dose have a lower resistance to bacterial attack than unirradiated samples. Key words: bacteria, fungi, natural fibers, biodegradation, disinfection, gamma radiation 1. Wstęp Włókna naturalne (bawełna, len, wełna, jedw[...]

 Strona 1