Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LILIANNA BRZOSKOWSKA"

Farby - jak zaczęła się historia i dokąd zmierza ich rozwój?


  Omówiono historię powstania powłok malarskich od prehistorii do powłok współczesnych. Przedstawiono rys historyczny przemysłu farbiarskiego i krótki przegląd powstania i rozwoju podstawowych substancji błonotwórczych stosowanych we współczesnych wyrobach. Słowa kluczowe: farby, spoiwa, pigmenty, rysunki naskalne, malowanie antykorozyjne The history and future of paint A short history of paint coating development from ancient times up to the present is presented. The history of the paint industry since its dawn is presented, including a short review of the emergence and development of binders used in present-day pro-ducts. Keywords: paints, binders, pigments, rock drawings, anticorrosive painting 1. Wstęp "Gdzieś jest lecz nie wiadomo gdzie Świat, w którym baśń ta dzieje się (i kiedy?)". Parafraza refrenu znanej powszechnie piosenki znakomicie oddaje sytuację, gdy zastanawiamy się nad miejscem, czasem i skutkami wynalezienia niby tak prozaicznej rzeczy jaką jest farba. Początek baśni o wynalezieniu farby ginie w mrokach dziejów rozwoju człowieka i pojawia się to tu, to tam w różnym czasie i różnych miejscach. 2. Najstarsze ślady zastosowania farb Do dzisiaj zachowały się tylko nieliczne ślady pierwotnego zastosowania farb. Najbardziej spektakularne i znane to malowidła naskalne, które odkrywamy w różnych częściach kuli ziemskiej. Najstarsze powstały ok. 40 000 lat temu, znaleziono je w Europie, Azji, Australii, Afryce i na wyspach Pacyfi ku. Do ich tworzenia stosowano najczęściej dwie metody, razem lub oddzielnie: wykuwanie lub wydrapywanie linii na płaszczyźnie skały za pomocą kamiennego dłuta/skrobaka oraz malowanie płaszczyzn za pomocą węgla drzewnego albo barwnego minerału, np. czerwonej lub żółtej glinki bądź innych skał zawierających barwne związki metali, najczęściej żelaza, z dodatkami spoiwa w postaci tłuszczu, soku roślin, krwi lub białka jaj. Na jednym z rysunków naskalnych pochodzących z Australii powstał[...]

 Strona 1