Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"YONG SUN"

Korozja i pasywacja stali 316L po niskotemperaturowym plazmowym nawęglaniu


  Niskotemperaturowe plazmowe nawęglanie stali kwasoodpornych stosowane jest w celu polepszenia własności tribologicznych i odporności na korozję. Badano stal austenityczną 316L bez nawęglania i po nawęglaniu w atmosferze CH4/H2 w temperaturze 470 oC w ciągu 15 godz., które wytwarzało warstwę wierzchnią z przesyconym roztworem węgla w austenicie (6,6 % at. C). W roztworze 0,1 M Na2SO4 + 0,4 M NaCl, pH 3,0, stal bez nawęglania podlegała korozji wżerowej, natomiast stal po nawęglaniu była całkowicie odporna na korozję lokalną i wykazywała zwiększoną odporność na korozję ogólną. Pomiary szybkozmiennych przebiegów prądowych po nałożeniu polaryzacji anodowej wskazywały, że stal po nawęglaniu pasywuje się szybciej w obszarze aktywnym, ale wolniej w obszarze pasywnym. Na podstawie zwiększonych prądów katodowej redukcji wnioskowano, że na stali po nawęglaniu tworzyły się produkty tlenkowe (głównie magnetyt) w większych ilościach niż na stali bez nawęglania. Zaproponowano, że zwiększona odporność na korozję stali nawęglonej wynika głównie z powstawania ochronnej warstwy magnetytu. Słowa kluczowe: nawęglanie, stal kwasoodporna, korozja, pasywacja Corrosion and passivation of 316L steel after low-temperature plasma carburising Low-temperature plasma carburising of stainless steels is used for improvement of tribological properties and of corrosion resistance. A study was carried out on austenitic 316L steel untreated and after carburising in the CH4/H2 atmosphere at 470 oC for 15 h which produced a surface layer with supersaturated carbon solution in austenite (6,6 % at. C). In the solution of 0.1 M Na2SO4 + 0.4 M NaCl, pH 3.0, untreated steel underwent a pitting corrosion, whereas carburised steel was fully resistant to localised corrosion and showed the enhanced resistance to general corrosion. Measurements of current transients after applying an anodic polarisation showed that in comparison with untreated steel, passivation of carburised st[...]

 Strona 1