Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GEHAN I.YOUSSEF"

Corrosion and corrosion fatigue behaviour of Al-bronze in LiBr solutions


  The corrosion behaviour of Al-bronze in LiBr solution was investigated by means of solution analysis, potentiodynamic cyclic polarization, and surface examination. It was found that the dissolution of the alloy at lower concentrations of LiBr (0.25 M) was mainly general due to the formation of CuBr and/or Cu2O. By increasing the concentration of LiBr (≥ 0.5 M) the predominant species were CuO, Cu(OH)2 and CuBr2 · 3Cu(OH)2, CuLiO phase in addition to Al2O3, which is more passive, while the corrosion form was mainly pitting. The corrosion fatigue results proved that both the fatigue life and fatigue strength deteriorated as the LiBr concentration increased. Phractographic examinations revealed a shift of fracture mode from transgranular in air to a mixed mode of transgranular and intergranular with an increasing percentage of intergranular as the LiBr concentration increased. The above results indicate that the failure was due to the action of a mechanochemical mechanism. Keywords: corrosion, corrosion fatigue, Al-bronze, LiBr Korozja i zmęczenie korozyjne brązu aluminiowego w roztworach LiBr Właściwości korozyjne brązu aluminiowego w roztworze LiBr badano za pomocą analizy roztworu, cyklicznej polaryzacji potencjodynamicznej i analizy powierzchni. Stwierdzono, że przy mniejszym stężeniu roztworu LiBr (0,25 M) roztwarzanie stopu zachodzi z wytworzeniem głównie CuBr i/lub Cu2O. Zwiększenie stężenia LiBr (≥ 0,5 M) powoduje korozję wżerową na skutek utworzenia się pasywnej warstwy składającej się przede wszystkim z CuO, Cu(OH)2, CuBr2 · 3Cu(OH)2 i fazy CuLiO. Badania zmęczeniowe wykazały, że zarówno trwałość, jak i wytrzymałość zmęczeniowa zmniejszają się ze wzrostem stężenia LiBr. Badania fraktografi czne ujawniły zmianę rodzaju pęknięć z śródkrystalicznych w powietrzu na mieszane śródkrystaliczne i międzykrystaliczne, aż do międzykrystalicznych, w miarę wzrostu stężenia LiBr. Wyniki badań wskazują na mechanochem[...]

 Strona 1