Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT CHRZANOWSKI"

Zagrożenia korozyjne i stosowane zabezpieczenia w inżynierskich budowlach komunikacyjnych – wymagania Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w świetle dostarczanych projektów i realizacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wymagania Inwestora jakim jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w stosunku do nowych i podlegających renowacji zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych i betonowych inżynierskich budowli komunikacyjnych. Podkreślono potrzebę i zalety współpracy inwestora, projektanta i wykonawcy na każdym etapie realizacji prac antykorozyjnych, zarówno podczas projektowania jak i wykonawstwa. Słowa kluczowe: korozja, zabezpieczenia antykorozyjne, renowacja Corrosion perils and protection methods deployed on the communication infrastructure - requirements of the Warsaw Direction of Urban Roads Confronted with proposed designs and their realizations Warsaw Direction of Urban Roads investor’s requirements on the new, renewable anticorrosion protections of steel and concrete engineering communication infrastructure is presented. Constant need for close cooperation between investor, designers and contractor at every stage of design and realization is underlined. Keywords: corrosion, corrosion protection, maintenance works.1. Wstęp Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zarządza drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. W ciągu tych dróg znajduje się 55 mostów, 184 wiadukty i estakady, 66 kładek dla pieszych, 20 tuneli i 38 przejść podziemnych, oraz 44 tys m2 ekranów dźwiękochłonnych, kilkaset bramownic i wiele innych elementów infrastruktury, narażonych na niekorzystne działanie środowiska mie[...]

Ocena skuteczności zabezpieczeń cienkościennych elementów metalowych na podstawie badań eksploatacyjnych DOI:10.15199/33.2015.05.04


  W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania dokumentacji referencyjnej do miarodajnej oceny skuteczności proponowanych technologii antykorozyjnych do zabezpieczenia cienkościennych elementów konstrukcyjnych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Zdaniem autorów badania eksploatacyjne są bardziej wiarygodne niż laboratoryjne, prowadzone na bazie starzenia w atmosferach sztucznych. W związku z tymwartomonitorować i oceniać stan już zastosowanych zabezpieczeń antykorozyjnych. Słowa kluczowe: aluminium, ekrany akustyczne, badania eksploatacyjne, profile cienkościenne.W2012 r. Instytut Badawczy Dróg iMostów opracował, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie, Katalog Technologii Zabezpieczania Antykorozyjnego KonstrukcjiWykonanych z Profili Cienkościennych lub Blach o Grubościach do 3 mm (Katalog), w odpowiedzi na problemy dotyczące przedwczesnej degradacji powłok na ekranach akustycznych wykonanych z blach aluminiowych bądź stalowych ocynkowanych, które ZDM był zobowiązany ustawiać na mocy odrębnych przepisów. Stosowanie materiałów jedynie na bazie zapewnień dostawcy jest ryzykowne i dlatego inwestorwoli posiłkować się opinią podmiotów trzecich, np. raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium. Z drugiej strony rozwiązanie to nie jest pozbawione wad, gdyż oddziaływanie czynników korozyjnych w warunkach badań przyspieszonych, tj. w sztucznej atmosferze, nie jest nasilone w sposób proporcjonalny. Doprowadziło to do sytuacji, że materiał jest odporny na warunki sztuczne, a na naturalne nie, albo odwrotnie. Zdecydowanie najbardzi[...]

 Strona 1