Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN ŁUBIŃSKI"

Corrosion monitoring by harmonic analysis in aqueous environments


  This paper presents tests concerning the rate of corrosion in non-alloy steel (type S235JR) in an aqueous environment, with an additive of sodium chloride by means of polarization resistance measurements and harmonic analysis. The tests have been carried out for steel samples exposed to the testing environment for six weeks, in order to obtain a constant rate of corrosion in the function of time. The measurements have aimed at verifying the use of harmonic analysis in automatic corrosion monitoring systems. For this purpose, a typical three-electrode sensor, which is applied to measurements taken by means of automatic corrosion monitoring systems, has been used. In conclusion, the tests have revealed that harmonic analysis can be a measurement method to be applied in the design of corrosion monitoring systems. Keywords: corrosion monitoring, polarization resistance, harmonic analysis Monitorowanie korozji metodą analizy harmonicznej w układach wodnych W niniejszej pracy wykonano badania szybkości korozji stali niestopowej typu S235JR w środowisku wodnym z dodatkiem chlorku sodu, metodami rezystancji polaryzacyjnej oraz analizy harmonicznej. Badania prowadzono po sześciotygodniowej ekspozycji próbek stali w badanym środowisku w celu osiągnięcia stałej szybkości korozji w funkcji czasu. Pomiary miały na celu sprawdzenie wykorzystania metody analizy harmonicznej w automatycznych systemach monitorowania korozji. W tym celu do badań wykorzystano typowy trójelektrodowy czujnik jaki stosowany jest w przypadku pomiarów automatycznym systemem monitorowania korozji. Badania wykazały, że metoda analiza harmonicznej może być techniką pomiarową, która może być wykorzystana do budowy systemów monitorowania korozji. Słowa kluczowe: monitorowanie korozji, rezystancja polaryzacyjna, analiza harmoniczna.1. Introduction Damage which occurs due to unpredicted and premature wear of an element at high risk, even in spite of any caution exercised at t[...]

 Strona 1