Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER SZYPIŁOW"

Wykonanie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych stalowych elementów konstrukcji hydrotechnicznych portów morskich DOI:10.15199/40.2017.3.4


  Omówiono metodę oraz technikę wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych stalowych elementów konstrukcji hydrotechnicznych eksploatowanych w wodzie morskiej, szczególnie w strefach zmiennych poziomów wody i rozbryzgów. Zagadnienie przedstawiono w oparciu o zabezpieczenie pali stalowych konstrukcji hydrotechnicznych w Porcie Północnym w Gdańsku. Przeprowadzenie zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami postanowień PN-EN ISO 12944 było możliwe po opracowaniu metody przygotowania stanowiska pracy przez wytworzenie suchej przestrzeni wokół remontowanej konstrukcji. Słowa kluczowe: morskie konstrukcje hydrotechniczne, korozja w strefie zmiennych poziomów wody i rozbryzgów, renowacja zabezpieczeń przeciwkorozyjnych The methodology and performance techniques of anti-corrosion protection of steel parts of the maritime structures utilised in sea water, especially in the intertidal and splashing water zones are described. The presented procedure is based on the corrosion protection works performed on maritime structures in the Northern Port in Gdansk, Poland. The execution of protection works in line with the provisions of PN-EN ISO 12944 was possible following a formulation of a workplace set-up method by creating dry space around the renovated structures. Keywords: maritime structures, corrosion in intertidal and in splashing water zone, renovation of corrosion protection 1. Wprowadzenie Pale stalowe zastosowane przy budowie konstrukcji hydrotechnicznych w Porcie Północnym w Gdańsku oddano do eksploatacji w połowie lat 70. XX w. Trzeba zaznaczyć, iż od samego początku zabezpieczenie antykorozyjne większości pali występowało tylko na części powierzchni w postaci pokrycia bitumicznego wykonanego w zakładach produkujących stalowe pale rurowe. Po zapuszczeniu pali w grunt i wykonaniu na nich konstrukcji pomostowych okazało się, że na zdecydowanej większości pali [...]

 Strona 1