Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW KISIELEWSKI"

Ochrona katodowa infrastruktury przemysłowej na przykładzie głównych rurociągów ropy naftowej zasilających rafinerię

Czytaj za darmo! »

Ochrona przed korozją infrastruktury podziemnej w postaci rurociągów i zbiorników stalowych w zakładach przemysłowych, a w szczególności zakładów chemicznych czy rafi nerii, stanowi złożony problem inżynierski, nasilający się z czasem eksploatacji tych obiektów. Rafi neria ropy naftowej w Płocku, zbudowana w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, już dawno osiągnęła wiek, w którym znaczą[...]

Zabezpieczenie przed korozją podziemnej infrastruktury przemysłowej w rafinerii - ochrona katodowa den zbiorników magazynowych

Czytaj za darmo! »

Duże zakłady przemysłowe cechują się silnie rozbudowaną infrastrukturą różnego rodzaju metalowych konstrukcji podziemnych, głównie rurociągów i zbiorników. Jest wiele powodów, dla których umieszcza się je pod ziemią, ale bez wątpienia na pierwszym miejscu są bezpieczeństwo eksploatacji oraz swobodne gospodarowanie terenem. Jak wykazała praktyka, jedynym skutecznym sposobem przedłużenia okresu[...]

Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w aspekcie przepisów i wymagań dozorowych na przykładzie zbiornika kulistego

Czytaj za darmo! »

Urządzenia ciśnieniowe pracujące w warunkach przemysłowych podlegają najczęściej okresowym kontrolom dozoru technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021). Podstawowymi badaniami w ramach tych kontroli są badania wykonywane metodami nieniszczącymi takimi jak: [...]

 Strona 1