Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"František BAHLEDA"

Diagnostyka i naprawa zbiorników oczyszczalni ścieków w Żilinie DOI:10.15199/33.2017.07.18


  The diagnostic measurements realized in reinforced concrete tanks of sewage treatments plant in Žilina (Photo 1) in village Horný Hričov (SČOV Žilina - Intensification) were realized on the basis of order of the company CONTROL-VHS-SK, Ltd., Žilina. The diagnostic measurements were realized in SO 100-09 Activation tank, SO 100-05 Settling tank, SO 100-04 Sand trap, SO 100-11 Sedimentation tank and SO 100-18 Connecting pipes and drains. The diagnostic measurements were needed for reconstruction planning and intensification of individual building objects and operational files of mechanical and biological degree. The bases for design of individual functional parts are very strict parameters for capacity of sewage treatment plant. The main attention is devoted to the elimination of nitrogen and phosphorus according to requirements of European and Slovak legislation forfilling limits of parameters for capacity of sewage. Then the reconstruction will lead to more effective removal of organic pollution and increase the capacity of the sewage treatment plant from 145 000 (present value) to 191 000 socalled equivalent inhabitants. Diagnostic of reinforced concrete tanks The aim of diagnosis, which was realized by Department of Structures and Bridges (Faculty of Civil Engineering in the University of Žilina) in cooperation with Testing laboratory (Faculty of Civil Engineering in the University of Žilina), was to determinate of the depth of carbonation of concrete in the construction and also it was measured in the laboratory on the drilled core samples (Photo 2, 3).Anothermeasured parameters, were diameters and type of reinforcements, corrosion of reinforcement, concrete cover and location of reinforcement (Photo 4, 5). The overall construction and technical state of the tanks were also analyzedand in the places, where the corrosion reinforcement was located [1, 3, 9], was controlled the width and developme[...]

Using non-destructive methods for measurement of reinforcement corrosion in practice DOI:10.15199/40.2017.3.1


  The paper deals with a description of selected methods, by which it is possible to detect the corrosion loss of steel reinforcement, based on the recorded change in electrical resistance at the time. By verification the suitability of using these methods in previous researches [1, 5, 7, 15] we prepared new samples with required dimensions withinproject APVV- 14-0772. Formation and progression of corrosion [2, 3, 6, 8-10, 13, 14] we will monitor on samples of reinforcing steel in the form of separate bars and in bars embedded in concrete. There will be also used samples of structural steel. Part of the samples will be exposed to the atmospheric environment and the remaining samples will be subjected to accelerated tests in climatic chambers. Real type of corrosion (uniform corrosion, non-uniform corrosion, pitting corrosion, etc.) of samples will be assessed visually and by means of scanning electron microscopy (SEM). Keywords: corrosion, reinforcement, reinforced concrete, non-destructive methods, electrical resistance W artykule opisano wybrane metody umożliwiające wykrywanie korozji stali zbrojeniowej na podstawie zarejestrowanych zmian oporności elektrycznej w czasie. Po weryfikacji przydatności stosowanych w poprzednich badaniach metod [1, 5, 7, 15] w ramach projektu APVV-14- 0772 przygotowane zostały kolejne próbki o odpowiednich wymiarach. Początek oraz postęp korozji [2, 3, 6, 8-10, 13, 14] będą monitorowane na próbkach stali zbrojeniowej, zarówno na samych prętach, jak i na prętach umieszczonych w betonie. Zostaną również wykorzystywane próbki ze stali konstrukcyjnej. Część próbek będzie wystawiona na działanie środowiska atmosferycznego, a pozostałe zostaną poddane przyspieszonym testom w komorach klimatycznych. Typ korozji (jednolita, nierównomierna, wżerowa, itd.) próbek będzie określany wizualnie oraz za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM). Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, żelbet, metody nieniszczące, opór elekt[...]

 Strona 1