Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Robert Filipek"

Inverse methods in corrosion research and materials degradation DOI:10.15199/40.2017.11.1


  1. T he inverse methods - Introduction The inverse methods are an useful tool in determination of the physical parameters of any mathematical model by comparing its prediction with experimental data. It allows calculating the optimal values of model parameters p1, …, pN by performing computer simulations which give the solution for these values. The idea is to define the proper goal function, Gf(p1, …, pN), depending on model parameters, which measures the difference between the results produced by a real world experiment and model results, and then to seek its global minimum. Let us denote by yModel(x, t; p1, …, pN) the solution of the mathematical model (Model) as a function of x R3 and time t > 0 for any given set of parameters p1, …, pN . The values obtained from experiment (Exp) shall be denoted as yExp(x, t). One possible measure of the difference is Gf(p1,..., pN) := |yModel(x, t; p1,...,pN) - yExp(x, t)|2dxdt (1) where Ω R3 is a domain in space where the process occurs and tend > 0 is duration of the process. In the case when we measure the results only after some time (i.e. at the particular time tend only) the goal function will be defined rather as Gf(p1,..., pN) := |yModel(x, tend; p1,...,pN) - yExp(x, tend)|2dx (2) The assumption that we know the experimental data yExp(x, t) in the whole domain, x Ω R3, is rather optimistic. In practice the function is known at selected points only, yExp(xk, t). In this case the goal function is usually considered as Gf(p1,..., pN) := |yModel(xk, tend; p1,...,pN) - yExp(xk, tend)|2 (3) A procedure based on the inverse method ultimately requires the optimization function (goal function) be passed to various minimum seeking algorithms such as Hierarchical Genetic Strategy, Sequential Quadratic Procedure, Conjugate Gradient methods, or Coordinate Search Optimization Method to find the global optimum. But this is purely a mathematical and numerical pro[...]

Microstructure and kinetics of intermetallic phases growth in Ag/In/Ag joint obtained as the result of diffusion soldering

Czytaj za darmo! »

Environment protection and improving the quality of joints are two main bases of the present development of modern technologies of different materials joining. The environment protection trend came into being in the 1990’s in the USA and later it also spread over Europe and Japan. The main aim is working out soldering materials able to replace the Sn-Pb solders commonly used so far. This can be obtained by eliminating cadmium and lead which are the components of soft solder used in conventional soldering process. Additionally, RoHS 2002/95/EC directive of the European Parliament and Council of January 27, 2003 orders the member countries to limit the use of some hazardous substances in electrical and electronic equipment. Soon another directive was issued: WEEE 2002/96/EC - Waste Electrical and Electronic Equipment referring to the problem of the used up electrical and electronic equipment and its reusing, recycling, and other forms of recovery. It imposes the responsibility for storing and recycling hazardous substances on the manufactures. Hence, a lot of information concerning new methods of joining materials can be found in the literature. The electronic industry is a good example. Assembly line production of circuits of high integration scale with many units sensitive to high temperature and joined in a very short time enforces applying a special soldering process so that the solder area is as small as possible. Diffusion soldering meets such requirements. The joint made in this way takes up 6 times less space than in the case of conventional soldering and it can work at the temperatures higher than 350°C [1, 2], and it often shows mechanical and thermal stability at temperatures 2÷3 times higher than the joining temperature. Moreover, the surfaces to be joined do not require special preparation, which remarkably shortens the production time [3]. The example here could be circuits on the basis of SiC and semiconduct[...]

Nowa, nieniszcząca metoda diagnostyki procesów korozyjnych na konstrukcjach żelbetowych DOI:10.15199/40.2017.12.1


  Zagrożenie korozyjne infrastruktury budowlanej we fragmentach bazujących na elementach żelbetowych stanowi istotny problem społeczno- gospodarczy o zasięgu globalnym. Coroczne straty spowodowane korozją elementów żelbetowych w Polsce można liczyć w dziesiątkach/ setkach (zależnie od źródła danych) milionów złotych, a w skali Europy i świata wielokrotnie więcej [20]. Obecnie stosowane metody diagnostyczne mają przede wszystkim charakter inwazyjny i niszczący [3, 26]. Istnieje szereg metod, które z natury nie są niszczące np. metody elektrochemiczne, jednak ich stosowanie na obiektach rzeczywistych pozostaje do tej pory pod znakiem zapytania. Jednym z istotnych parametrów pomiarowych, który można powiązać z szybkością procesu korozji jest gęstość prądu korozyjnego [1, 22]. Jego wykorzystanie posiada jednak duże ograniczenia, po pierwsze wymaga znajomości pola powierzchni badanego pręta zbrojeniowego, a po drugie zakłada, że korozja pręta jest równomierna (nie występują lokalne ogniska korozyjne i/lub np. korozja wżerowa) [7]. Stosowane do tej pory rozwiązania komercyjne wykorzystują koncepcję tzw. "guard ring electrode", której celem jest ograniczenie zasięgu polaryzacji pręta zbrojeniowego i tym samym powierzchni elektrody, z której pochodzi sygnał. Koncepcja ta posiada jednak ograniczenia [7]. Stosowane aktualnie rozwiązania komercyjne w zakresie elektrochemicznych metod badań korozji żelbetu sprowadzają się do kilku wariantów: 1. Pomiar potencjału stacjonarnego. Jest to metoda normowa [19]. Pomiar może być realizowany punktowo lub w sposób zautomatyzowany i prezentowany w postaci tzw. map potencjału (przykładowe rozwiązania komercyjne: [10, 11, 14]). 2. Pomiar oporności otuliny. Powszechnie stosowane są dwie metody: dwu i czteroelektrodowa - metoda Wennera [23]. Przykładowe rozwiązania komercyjne przedstawiono w [13, 15]. 3. Pomiar krzywych polaryzacji i wyznaczenie na tej podstawie gęstości prądu korozyjnego. Metoda liniowej[...]

 Strona 1