Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN AWIETJAN"

Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P


  Wykonano badania nad przygotowaniem nanorurek węglowych do bezprądowej metalizacji powłoką Ni-P. Prace prowadzono na nanorurkach węglowych Nanocyl® CN3100. Wykonano wstępne oczyszczanie powierzchni mieszaniną kwasów azotowego i siarkowego. Zaglomerowane nanorurki rozbijano poprzez stosowanie płuczki ultradźwiękowej lub dezintegratora ultradźwiękowego. Następnie aktywowano je katalitycznie w roztworze Sn(II) i Pd(II). Prowadzono modyfi kację stężenia roztworu do aktywacji. W kąpieli stosowano stabilizator w celu zapobieżenia samorozkładowi oraz związek powierzchniowo-czynny uniemożliwiający ponowne zaglomeryzowanie nanonapełniacza. Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, aktywacja katalityczna Pd, bezprądowa metalizacja Ni-P Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P Preparation of carbon nanotube surfaces to electroless deposition of Ni-P coatings was studied. The investigations were carried out using Nanocyl® CN3100 carbon nanotubes. First, CNTs were purifi ed with mixture of nitric and sulfuric acids. Agglomerated nanotubes were broken by using an ultrasonic cleaner or disintegrator. Then, their surface was activated in catalytic solution Sn(II) and Pd(II). Concentration of solution for activation was modifi ed. Stabilizer was applied to prevent self-decomposition of the solution and surfactant was used to make re-agglomeration impossible. Keywords: carbon nanotubes, catalytic activation of Pd, electroless deposition of Ni-P 1. Wprowadzenie Nanorurki węglowe są jednym z nowoczesnych materiałów współczesnego przemysłu, wykorzystywanym przede wszystkim, jako składnik materiałów kompozytowych o osnowie metalowej czy polimerowej [1-4]. Obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie materiałami kompozytowymi o osnowie polimerowej do zastosowań konstrukcyjnych. Podstawowym rodzajem takich kompozytów jest ciągła osnowa polimerowa z dodatkiem nanonapełniacza [1, 2]. Osnowa polimerowa jest znacznie lżejsza[...]

 Strona 1