Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LUCYNA PASTERCZYK"

Utlenianie mikroplazmowe prądem impulsowym stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2015.5.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D metodą elektrolitycznego utleniania plazmowego w alkalicznym roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono zasadę działania stosowanego zasilacza impulsowego oraz wyniki badań wpływu modulacji prądu na fi zykochemiczne właściwości otrzymanej warstwy tlenkowej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, modulacja prądu Microplasma oxidation of magnesium alloy AZ91D by impulse current In this work results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by plasma electrolytic oxidation (PEO) method in sodium silicate solution, are presented. The principles of used power supply functioning and the results of studies on infl uence of current modulation on physicochemical properties of the oxide layer are shown. Keywords: magnesium alloys, plasma oxidation, PEO, current modulation.1. Wstęp W celu poprawy odporności na korozję, zwłaszcza wżerową, proponuje się wiele metod zabezpieczania magnezu i jego stopów. Największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, najczęściej chromianowe. Proces ich wytwarzania jest popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują zadowalającą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości związków Cr(VI) technologie wykorzystujące związki Cr(VI) są wycofywane z zastosowań przemysłowych [1-3]. Jednym z nowoczesnych sposobów obróbki powierzchni, który pozwala na pokrywanie powierzchni stopów metali lekkich twardymi warstwami ceramicznymi o dobrych właściwościach, przede wszystkim o dobrej odporności na zużycie i na korozję, jest elektrochemiczne utlenianie plazmowe. Plazmowe utlenianie elektrolityczne - Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) lub Micro-Arc Oxidation (MAO) jest skuteczną techniką modyfi kacji warstwy wierzchniej metali pokrywających się dielektryczną wa[...]

 Strona 1