Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Szydło"

Nawierzchnie betonowe w Polsce

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii nawierzchni drogowych w Polsce do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku koncentrował się głównie na nawierzchniach asfaltowych. Nawierzchnie betonowe stosowano przede wszystkim na lotniskach, placach postojowych, drogach zakładowych. Zainteresowanie administracji drogowej nawierzchniami betonowymi spowodował kryzys energetyczny w gospodarce światowej, w tym również polskiej, w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zostało ono spotęgowane, gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych zaobserwowano nagminne zjawisko powstawania kolein w nawierzchniach asfaltowych, w wyniku m.in. zwiększającego się obciążenia osi pojazdów oraz wzrostu intensywności ruchu. Obecnie na 800 km wybudowanych autostrad ok. 230 km ma nawierzchnię z betonu. W budowie jest ok. 580 km, z czego 105 km autostrady A2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl będzie z nawierzchnią betonową. Wartykule przedstawiono polskie doświadczenia w budowie drogowych nawierzchni betonowych głównie na autostradach i drogach krajowych. Realizacje Pierwszą nawierzchnię betonową wybudowano w 1912 r. w Krakowie na ulicy Franciszkańskiej. Do budowy użyto bazaltu z kamieniołomów w Berestowcu na Wołyniu. Nawierzchnie te stosowano na szerszą skalę w Krakowie od 1924 r. (na ulicy Grodzkiej, Floriańskiej, Wiślnej, Kopernika, Szczepańskiej). Do 1928 r. wybudowano ok. 32 000 m2 ulic z nawierzchnią betonową. W1935 r. zostały opracowane w Polsce pierwsze Wytyczne budowy nawierzchni betonowych w Drogowym Instytucie Badawcz[...]

 Strona 1