Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA FRĄCZKIEWICZ"

Nauczanie inżynierii materiałowej we Francji: przykład "Ecole Nationale Supérieure des Mines" w St-Etienne

Czytaj za darmo! »

Francuski system kształcenia wyższego w zakresie nauk technicznych jest wyraźnie różny od systemu polskiego i od zdecydowanej większości innych systemów. Dlatego też, aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie sposobu nauczania w specyficznym obszarze inżynierii materiałowej, należy najpierw przedstawić ogólny schemat organizacji technicznego szkolnictwa wyższego we Francji (rys. 1). System ten został zmodyfikowany w ostatnich latach tak, by zapewnić jego zgodność z ogólnymi zasadami "procesu bolońskiego". Student ma możliwość uzyskania kolejnych dyplomów po 3, 5 i 8 latach studiów po maturze. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wyższe uczelnie techniczne (grandes écoles, odpowiadające polskim "politechnikom") stanowią znaczący wyjątek od tej reguły - nie istnieje w nich dyplom odp[...]

 Strona 1