Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paul Chess"

Doświadczenia duńskie w ochronie katodowej konstrukcji żelbetowych DOI:10.15199/41.2017.8.7


  Z powodu przedwczesnej degradacji materiału niszczeje w różnych rejonach świata wiele konstrukcji żelbetowych. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń jest skażenie betonu chlorkami migrującymi do stalowego zbrojenia. Przykład skorodowanej konstrukcji żelbetowej ilustruje fot. 1. Zjawisko degradacji żelbetu wywołane obecnością chlorków jest znane od ponad stu lat, ale trwałe wysiłki w celu opracowania systemów zapobiegania podjęto dopiero w ciągu ostatnich czterdziestu lat. W krajach północnych głównymi czynnikami korozyjnymi są woda morska i sól stosowana do odladzania jezdni, podczas gdy na południu oprócz wody morskiej zagrożenie stanowią zanieczyszczone wody gruntowe. Uznaną metodą naprawy żelbetu jest ochrona katodowa, która obecnie staje się popularnym rozwiązaniem naprawczym w większości krajów rozwiniętych w odniesieniu zarówno do budowli współczesnych, jak i historycznych. Do chwili obecnej najbardziej skuteczną metodą zabezpieczenia żelbetu przed korozją okazały się systemy ochrony katodowej z zewnętrznym źródłem prądu (Impressed Current Cathodic Protection - w skrócie ICCP). System ICCP po raz pierwszy został użyty do ochrony konstrukcji żelbetowych w USA w 1959 r. [1]. Pierwsze systemy były wzorowane na technologii ochrony rurociągów podziemnych. Jednak w przeciwieństwie do konstrukcji liniowych szybko okazało się, że w przypadku konstrukcji żelbetowych maksymalna odległość między anodami powinna wynosić zaledwie 400 mm. Instalowane były różne typy anod, każde z określonymi zaletami i wadami. Niestety, wiele ze zrealizowanych systemów po latach 80. XX wieku miało wadliwą konstrukcję, procedury instalacyjne lub materiały, w związku z czym przez następne 30 lat stosowanie ochrony katodowej żelbetu stało się mniej popularne. Tylko dzięki pozytywnym doświadczeniom przenikającym do Ameryki Północnej z innych krajów popularność ochrony katodowej żelbetu wzrasta tam ponownie, jako skuteczna technologia naprawy autostrad i innych[...]

 Strona 1