Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Piłatowicz"

BEZPIECZNA KONSERWACJA DŹWIGÓW DOI:

Czytaj za darmo! »

Dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Każdy dźwig, aby mógł być eksploatowany, musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Większość dźwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysięcy tych urządzeń. Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiązków eksploatującego dźwig należy z[...]

Bezpieczna konserwacja dzwigów DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegaja dozorowi technicznemu zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Kazdy dzwig, aby mógł byc uzytkowany, musi miec aktualna decyzje zezwalajaca na eksploatacje, wydana przez własciwa jednostke dozoru technicznego. Wiekszosc dzwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urzad Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysiecy tych urzadzen. Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiazków eksploatujacego dzwig nalezy zapew[...]

Bezpieczna konserwacja dźwigów DOI:

Czytaj za darmo! »

Dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Każdy dźwig, aby mógł być eksploatowany, musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Większość dźwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysięcy tych urządzeń.Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiązków eksploatującego dźwig należy zapewnienie[...]

Bezpieczna konserwacja dźwigów DOI:

Czytaj za darmo! »

Dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Każdy dźwig, aby mógł być eksploatowany, musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Większość dźwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysięcy tych urządzeń.Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiązków eksploatującego dźwig należy zapewnienie[...]

 Strona 1